נחל - סביבת חיים

מציגה : מאיה

מה זה נחל ?

נחל הוא מקור מים טבעי כאשר גבולותיו הם גדותיו והקרקעית שלו .

בנחל חיים בעלי חיים רבים וצמחים אותם תראו בהמשך .

סוגי נחל שונים

נחל איתן - הוא נחל הזורם כל השנה, מוזן בדרך כלל על ידי מי מעיינות . דוגמה לנחל זה הוא הירדן וגם מקורותיו.

 • נחל אכזב - הוא נחל הזורם בחורף בלבד, מוזן בעיקר ממי גשמים או ממעיינות עונתיים.
 • נחל שטפוני - הוא נחל הזורם רק זמן קצר אחרי גשם ושיטפונות, הוא מפסיק כעבור מספר ימים או אף שעות. מרבית הנחלים בישראל הם נחלים שיטפוניים, אם כי רבים מהם הם גם נחלי אכזב וחלק קטן נחלי איתן .
 • שיקום נחלים - שיקום נחל קישון

  שיקום נחל קישון.wmv

  שיקום נחלים

  בארצינו יש הרבה נחלים הזקוקים לשיקום כתוצאה מכך של פליטת פסולת , פליטת חומרים רעילים ועוד ...

  לכן אנו מקיימים תהליך שיקום כזה : שלב 1: גורמים לזרימה חופשית של מים בנחל

  נחלים הם מובילי מים טבעיים, המנקזים את המים באגן ההיקוות שלהם. בנחלים שנפגעו, גם הזרימה החופשית של המים נפגעת: לעתים אפיק הנחל סתום בסחף, בצמחייה או בפסולת מוצקה, או שהוא צר מדי ואינו יכול לנקז את כמויות המים המגיעות אליו. סתימת אפיקי הנחלים עלולה לגרום לשיטפונות בעונת הגשמים, כי הנחל אינו מסוגל להזרים את כל כמות המים המגיעים אליו, והוא עולה על גדותיו.

  בשלב הראשון של שיקום נחל, עושים פעולות שגורמות להסדיר את התנועה החופשית של המים בנחל. פעולות אלה הן למשל: סילוק סחף, צמחייה ופסולת מוצקה, או הרחבת האפיק.

  שלב 2: משקמים את גדות הנחל ואת הנוף
  בשלב השני מטפלים בגדות הנחל בעזרת הפעולות הבאות : משפרים את השיפוע של הגדות, שותלים צמחייה שתייצב אותם ותמנע את התמוטטותם, סוללים שבילים ודרכים לאורך הגדה לנוחותם של המטיילים ושל האנשים שמטפלים בנחל. לעתים באזור הנחל בונים פארקים ופינות לנופש.

  שלב 3: שיקום מי הנחל
  בשלב השלישי מטפלים במי הנחל, במטרה להחזיר את כמותם ואת איכותם למצב הטבעי, כמה שאפשר.
  כדי לשקם את מי הנחל, יש לעשות שתי פעולות עיקריות:

  לטפל במקורות הזיהום של הנחל, למשל, מפעלים ורשויות מקומיות המזרימים שפכים אל הנחל.

  להבטיח מקורות מים קבועים באיכות ובכמות הדרושה לנחל. לעתים קרובות מזרימים אל הנחלים מי שפכים מטוהרים ( מי קולחין), שכן המקורות הטבעיים נתפסו או יבשו.

  שלב 4- שלב אחרון : שיקום מערכת החיים הטבעית
  בתהליך שיקום הנחל מבצעים לעתים גם שיקום ושחזור ביולוגי. השיקום והשחזור הוא החזרה של צמחייה ושל בעלי חיים, שהם אופייניים לאזור הנחל במצבו הנקי. מובן שאת השיקום הזה מבצעים רק לאחר שמי הנחל נקיים מספיק, כדי שהצמחייה ובעלי החיים ישרדו בהם.