מה חשיבותו של נשיא במדינת ישראל?

משימה שנייה - משימה קבוצתית

חוקרים את מוסד הנשיאות - חשיבותו של נשיא מדינת ישראל?

משימה שנייה - משימה קבוצתית


היכנסו לקישור הבא משימה קבוצתית קראו היטב את המשימה ועבדו בהתאם להוראות.


א. עליכם לעבוד על פי הקבוצות והנושאים המוצגים.


ב. על כל קבוצה לחקור וללמוד את הנושא הנבחר.


ג. כל קבוצה תסכם את עבודתה בדרך מקורית ושונה (כרזה, ציר זמן, דגם, קלפי, קומיקס, מצגת

אינטראקטיבית כתבה ב"עיתון" ועוד...)


ד. כל קבוצה תדאג להכין פורטפוליו ובו יהיו: חוזה, דו"ח מעקב , משוב .....


ה. כל קבוצה תציג את התוצר בפני הכיתה /שכבה/ קהילה / הורים.


1. שאלת חקר קבוצתית מהו חוק יסוד / כרזה

שמות חברי הקבוצה


2. שאלת חקר קבוצתית נשיאי ישראל על ציר הזמן / ציר זמן

שמות חברי הקבוצה


3. שאלת חקר קבוצתית : בית הנשיא ייעודו ותפקידיו/ דגם / מצגת אינטראקטיבית

שמות חברי הקבוצה


4. שאלת חקר קבוצתית תפקידי הנשיא השבעת הנשיא /נאום הנשיא / קומיקס

שמות חברי הקבוצה


5. שאלת חקר קבוצתית כיצד נבחר הנשיא? קלפי

שמות חברי הקבוצה