החלטת בני ישראל

כתבה מספר 1: בני ישראל עוברים מחברה שבטית לחברה מלוכנית .

בני ישראל ביקש משמואל מלך מפני שלא רצו לחיות עוד תחת שלטון שבטי ואלו הסיבות:

1.בניו של שמואל לא הלכו בדרכו .

2.בניו של שמואל לקחו שוחד.

3.בניו של שמואל שיקרו במשפט ולא היו הגונים.

שמואל לא רצה שבני ישראל יקחו מלך ולכן אמר להם מה המלך יעשה לעם .

מה יעשה המלך לבנים, לבנות ולרכוש:

1.המלך יקח את הבנים וישים אותם במרכבותיו ובפרשיו כדי שירוצו לפני מרכבתו, ויקח עבדים לחרש ולקצור את קצירו, ולהכין את מרכבתו ולהכין לו כלים למלחמה .

2.המלך יקח את הבנות שיהיו לו לרוקחות ולטבחיות ולאופות.

3.המלך יקח את שדותם וכרמיהם וזיתיהם הטובים והבשלים ויתן לעבדיו וזרעם וכרמיהם יעשר ויתן לסריסיו ולעבדיו ואת עבדיהם ואת שפחותיהם ואת בחוריהם טובים ואת חמוריהם יקח ויעשה למלאכתו כלומר לעבודתו - עבדיו, צאנם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים.

תגובתם בני ישראל לשמואל:

בני ישראל סירבו לשמוע בקול שמואל ואמרו לו לא, כי אם יהיה עלינו מלך אנחנו נהיה כמו כל הגויים כלומר לא נרגיש שונים ונהיה ככולם, ומלכנו ילך לפנינו וילחם את מלחמותינו כלומר יגן עלינו ולא יפקירנו.

כתבה מספר 2: ה' החליט בסוף לתת לבני עמו ישראל מלך אך עם חוקים.

חוקי ה' למלך החדש.

חוקי המלך החדש:

1.למלך אסור לקחת את רכושים של העם.

2.המלך לא ירבה לו בנשים .

3. המלך לא ירבה לו סוסים.

סיכום:

לסיכום: המלך החדש התברר כבלי כל כך הרבה מותרות כמו ששמואל אמר וה' הציב לו חוקים מאוד ברורים. כך שגם העם וגם ה' הרויחו כי העם הרוויח מלך ישר והגון וה' נשאר במקומו בלי שאף מלך יקח את מקומו ויחליף אותו .