TNTT WEEKLY

Week of March 6th, 2017

Lent 2017 - Prayer Video

What is Prayer to you?

St. Theresa of Lisieux said “For me, prayer is a surge of the heart; it is a simple look turned toward heaven, it is a cry of recognition and of love, embracing both trial and joy.” Everybody has a different way to pray, a different journey, a different prayer story. What is your surge of the heart moment? Ban Phụng Vụ has a specially-made video to help you on your Lenten journey of 2017 from March 1st to April 15th. For more ideas to help the youth, please check the links below. And also don't forget to submit your Hoa Thiêng. Thanks!!


Sổ Kho Hoa Thiêng

VEYM Day of Sacrifice

Trưởng Từ Như Ý, đoàn trưởng Đoàn Thánh Tâm, Fairfax, VA - Miền Trung Đông giải thích ý nghĩa của ngày mừng Khẩu Hiệu - Hy Sinh của PT/TNTT/VN/HK và khuyến khích các em Nghĩa Hiệp của Đoàn làm một nghĩa cử, cài lên áo chiếc nơ xanh để nối kết với mọi thành viên toàn quốc, mừng Khẩu Hiệu Hy Sinh - ý chỉ sống nên Thánh của người TNTT.


Đoàn của bạn đã làm gì vào ngày mừng khẩu hiệu Hy Sinh vừa qua? Hãy cùng chia sẻ những hình ảnh, hoạt động, câu chuyện, video với UV Phụng Vụ Lê Hùng Nam Phong qua email namphongletntt@gmail.com.

Nghĩa Hiệp Đoàn Thánh Tâm on VEYM Day of Sacrifice

WEEKLY Q&A

Question: According to Nội Quy 2009, Đoàn is translated as "Charter". However, other terms have also been mentioned such as "Chapter". Would both "Charter" and "Chapter" be okay to use? Is there an official translation?


Answer: The approved and updated official English translation for "Đoàn" is "Chapter". This will reflect in the next revision of the By-Laws. Please see attached list of approved English translation in "Bảng Đối Chiếu Danh Từ Chuyên Môn Việt sang Anh".

Eucharistic Adoration

In continuing with the VEYM-USA TNTT National Adoration Campaign, please join Đoàn Tôma Thiện, NY, Miền Đông Bắc for the Eucharistic Adoration hour on Sunday March 12th, 2017 2:30-3:30 pm in prayer or in person to pray for all TNTT members of Đoàn Tôma Thiện, NY and Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể around the world.


Learn more about Đoàn Tôma Thiện, Miền Đông Bắc and pray with them via their website: http://www.miendongbac.org/tmt-ny/

Big image

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Please contact Weekly Gospel Lesson team (ctttproject@tntt.org) for any questions or concerns. E-versions are available on the TNTT website under Resources/Weekly Scripture Lesson, or access from this URL: www.tntt.org/resource/weekly-scripture-lessons/

2ND SUNDAY OF LENT - MARCH 12TH, 2017

 1. Explore It! This week’s Gospel details the private miracle Jesus revealed to three of his disciples: His transfiguration.

 2. Connect It! In order to strengthen the disciples’ faith, God reveals a vision to the disciples where Jesus’ undergoes a literal awe-inducing change in appearance, accompanied by the prophets, and the booming voice of God Himself. Obviously, the disciples are startled and filled with fear, but are their worries are quickly settled with Jesus telling them to “not be afraid.” Think of the events in your life where you were up against odds and the outlook looked dim. In those instances, were you listening or watching for a word or sign from God? Have you been listening at all?

 3. Reflect It! For the majority of us, God doesn’t reveal His plans or sends a message in a grand and obviously spectacular way like in the Transfiguration. In what ways have you encountered a subtle message or sign from God? What about any retrospective epiphanies you may have come to realize? (i.e, past events now making sense, why this are as they are, etc.) We may not always get a sign or answer for all our questions and prayers, but we can always ask for understanding of why that is so. Take a moment to appreciate the opportunities and answers you have received, and continue to wait and pray for understanding of the unchecked boxes on your list.

 4. Live It! Occasionally, we may engage in conversation only for our own benefits and gains, speaking only when we want to; these unhelpful habits can translate into our communication with God, in prayer. This week, set out to curtail this habit if you do this frequently. Consider what ways you can “tune in” to a conversation, and not have it be one-sided. Listen to others how God listens to you.

 5. Remember It!This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.” (Matthew 17:5)

CALL FOR VEYM CENSUS UPDATE

The total members have increased to 23,360 in a week! Thank you for your helps in updating the census for TNTT.


Ban Chấp Hành Trung Ương invites all chapters to update their census information and their mailing addresses. Each chapter should have received a unique link to update its info on http://www.tntt.org/census/. For assistance, please contact Chủ Tịch Miền or Tr. Hứa Minh Viễn at vienh2o@gmail.com.

Big image

2017 ANNUAL MEMBERSHIP DUES

Trong tháng 2 vừa qua, cha Tổng Tuyên Úy, Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD đã gửi thư đến quý cha chánh xứ và quý cha tuyên úy qua đường bưu điện để giải thích thêm về Niêm Liễm $15 cho mỗi thành viên. Lá thư cũng đã được email đến quý cha và quý đoàn trưởng một lẫn nữa trong tuần vừa qua. Xin mọi người cùng đọc để hiểu thêm về Niêm Liễm của PT/TNTT/VN/HK trong Thư Niên Liễm của cha Tổng Tuyên Uý.


Các Đoàn have been notified that Trung Ương increased the niên liễm for 2016-2017 to reflect Phong Trào and the work that is being done to foster our movement. New Annual Membership Fee of $15 per VEYM Member applies for Sinh Hoạt Year 2016-2017. As of right now we have 761 HT, TT, HSTT, TU, and TU from 8 regions who have completed online payment of their membership dues.


Contact Văn Phòng TNTT at 7711 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92841 - Email: vanphongtntt@gmail.com - Phone: (714) 901-2395, for questions regarding paying Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp membership dues. We are able to issue Membership Invoice to give to the Church Finance Office if needed. Thank you for your supports! Read more...

Hội Nghị Huấn Luyện Viên Phía Đông - Registration Deadline 3/20/2017

Kính Gởi: Quý Cha, Quý Trợ Úy và quý Huấn Luyện Viên các Cấp
Trích Yếu: Tham Dự Hội Nghị Huấn Luyện Viên 2017


Thưa quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy và quý Huấn Luyện Viên các cấp,


Con xin gởi lời chào bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể và chân thành cầu chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Trưởng tràn đầy thánh thiện, niềm vui, thành công và nhiều phúc lộc của Thiên Chúa trong năm mới. Tiếp theo, con xin thay mặt cho Ban Chấp Hành Trung Ương và Ban Nghiên Huấn Trung Ương thông báo về Hội Nghị Huấn Luyện Viên trong năm 2017 với những mục đích như sau:

 1. Gặp gỡ và nối kết với các Huấn Luyện Viên trong Phong Trào

 2. Trình bày những thành quả nơi huấn luyện của Phong Trào

 3. Trình bày những thay đổi quan trọng về hệ thống huấn luyện các cấp trong Phong Trào

 4. Trình bày hệ thống quản lý thành viên và hành chánh các sa mạc huấn luyện

 5. Trình bày Chương Trình Thăng Tiến Chuyên Nghiệp cho các Huấn Luyện Viên và những quy định chung về quyền giảng dạy và huấn luyện

 6. Hội thảo, chia sẻ và góp ý đến BNHTU Hội Nghị sẽ được tổ chức ở hai thời điểm và hai nơi khác nhau để giúp các Huấn Luyện Viên có thể về tham dự:

 • Phía Đông: Bethany Center; Tampa, Florida (TPA, nearest airport code) Thời Gian: 5pm thứ Năm, ngày 20 tháng 4 đến 12pm Chúa Nhật, ngày 23 tháng 4, 2017.
  Thời Hạn Ghi Danh: Xin nộp đơn trước ngày 20 tháng 3 năm 2017. Lệ Phí: $50.00

 • Phía Tây: Holy Redeemer Center; Oakland, California (OAK, nearest airport code) Thời Gian: 5pm thứ Năm, ngày 27 tháng 7 đến 12pm Chúa Nhật, ngày 30 tháng Bảy, 2017. Thời Hạn Ghi Danh: Xin nộp đơn trước ngày 27 tháng 6 năm 2017. Lệ Phí: $50.00


Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ gởi ra thông tin về phương pháp ghi danh trên mạng cũng như những tin tức về hội ghị trong nay mai. Vì tương lai của Phong Trào, kính mong quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và quý Huấn Luyện Viên thu xếp về tham dự một trong hai hội nghị quan trọng này. Việc tham dự Hội Nghị Huấn Luyện Viên là trách nhiệm của mỗi Huấn Luyện Viên và cũng là phần yêu cầu của Chương Trình Thăng Tiến Chuyên Nghiệp.


Sự hiện diện của quý cha và quý Huấn Luyện Viên trong kỳ họp mặt này chắc chắn sẽ tăng thêm sức sống dồi dào cho Phong Trào.


Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể.


- Cha Giuse Ngô Đình Thông, CSsR và Giuse Đào Văn Đức Trưởng


Read more ... Lá Thư Thông Báo

Congratulations to Sa Mạc Về Đất Hứa 21

Congratulations to all Sa Mạc Sinh VĐH21-HLHT Cấp I on completing your initial training this past weekend. May His love continue to bless you as you continue your journey to be His servant leaders.

Big image

UPCOMING EVENTS

Mar 16th

Phêrô 13 | HLHT Cấp 1 | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Trần

Mar 19th

Tiệc Gây Quỹ "Góp Một Bàn Tay" tại Miền Nam | Houston, TX

April 6th

Lửa Thiêng 57 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Anaheim, CA | MTN

April 9th

Samaritanô 63 | Trợ Tá | Anaheim, CA | MTN

Apr 20th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Tampa, FL

May 27th

Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Kim Nguyệt

May 26th

Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ | Contact: Tr. Hồng Nhung

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 17th

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

Jun 30th

Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Jul 20th

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ

Jul 27th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 9th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

Aug 10th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

Oct 1st

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

Dec 3rd

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông