חברת מופת

דניאל אבייב

חברת מופת.

אני חושב שזה ממש נכון שהרצל עשה את זה אחרת לא היתה לנו מדינה

ולכן אני חושב שמה שהוא עשה זה ממש נכון