REXIÓN DO EBRO

Os Pirineos.

Os Pirineos son un conxunto de montañas que se situan o noreste da peninsula iberica.
Ali fai moito frio debido as enormes alturas dese gran monumento de rocha aparte, dese clima ten moi pouca humidade, o que dificulta moito a agricultura. (sector primario)

Ali fai moito frio debido as enormes alturas dese gran monumento de rocha aparte, dese clima ten moi pouca humidade, o que dificulta moito a agricultura. (sector primario)

Esta pouco desenrrolado nas zoas do Ebro. A mais extensa, e a derivada da agricultura conservas, piensos, fariñeiras... (sector secundario)

Nesas zoas o comercio e moi baixo polo frio clima, por isa razon os seus productos estan repartidos por españa. (sector terciario).

O CID.

O CID, era un guerreiro moi coñecido na zoa do Ebro por gañar a un exercito despois da morte.