שומרים על העולם

איכות הסביבה

איכות הסביבה

מהם מינים פולשים?

בכל העולם, בעלי חיים, צמחים, פטריות ויצורים זעירים (מִיקְרוֹ-אוֹרְגָנִיזְמִים) ממינים שונים פולשים למקומות שאינם בית הגידול הטבעי שלהם. כאשר הפולשים מגיעים לבית גידול זר, האויבים הטבעיים שלהם אינם נמצאים שם. וכאשר אין להם אויבים, הם עלולים לגרום לתופעות הבאות:
  1. להתרבות באופן בלתי מבוקר
  2. לשנות את המערכת הטבעית במקום
  3. להתחרות ביצורים החיים במקום ולפגוע בהם

    פגיעה במגוון הביולוגי, ועוד
    אחת הפגיעות הקשות של מינים פולשים היא במגוון הביולוגי: כמחצית מן המינים המוגדרים "מינים בסכנת הַכְחָדָה" הִגיעו למצב הקשה הזה בגלל מינים פולשים! הפולשים התחרו במקומיים על המשאבים של בית הגידול הטבעי שלהם (מזון, מים, אור ועוד). הם דחקו את המקומיים, שינו את המערכת הטבעית, הפיצו מחלות או פשוט... טרפו אותם!
עכשיו נעלם
איכות הסביבה
איכות הסביבה
איכות הסביבה
יום בכדור הארץ
כיצד נוצר כדור הארץ?