עדכונים בחינוך הלשוני

תוכניות, חידושים, רעיונות ועוד דברים מועילים

עדכון מספר 2

מרץ 2015

עידכונים נוספים

מדריכות יקרות,


קבלתי תגובות טובות לפלייר הראשון ששלחתי זה לא רק משמח באופן אישי זה גם מסמן שהכיוון בו בחרתי להעביר לכם מידע הוא כיוון מועיל.

נשאלתי אם ניתן להעביר חומרים למודרכות?

זו המטרה!

שימוש שלכן/ם בחומרים חדשים שמדגימים ומקדמים למידה משמעותית, כמו גם קריאה למורים ליישם ולשלוח אלינו יגיעו לשטח וישמשו את המורים בעבודתם. כדי להעביר חומרים עליכן לשלוח את הקישור אותו שלחתי אליכן. אתן יכולות כמובן לשלוח גם קישור ישיר לפריט אחד מסויים.

בקרוב אשלח אליכן שאלון משוב אינטרנטי לגבי הפליירים וזאת במטרה להבין את הצרכים והרצונות שלכן כדי שאוכל להתמקד במה שחשוב לנו במתי"א. אני בטוחה שתשמחו לשתף פעולה.

חג כשר ושמח

חגית אוּזן

הערכה ובקרה בחינוך לשוני- מה נדרש בכל כתה

מדריכות בתי ספר יסודיים,

המסמך המצורף הוכן לשנת תשע"ג ויש צורך לעדכנו, יחד עם זאת יש בו מפוי מצוין של תהליכי ההערכה הנדרשים בכל כיתה בביה"ס היסודי. הוא בהחלט צריך להיות חלק מכלי ההערכה שאנחנו ממליצות עליהם לצורך הערכה מעצבת כמו גם הערכה מסכמת ובניית תוכניות אישות.

למידה משמעותית

את דף העדכונים הבא בכוונתי להקדיש לנושא למידה משמעותית בדגש על תפקודי הלומד.

נראה לכם? מתאים? רוצים משהו אחר?

תוכלו להגיב בטופס המצורף, ובינתיים תוכלו לעיין בחוברת ובאתר שיצר משה"ח בנושא.


http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html


http://edutoolbox.edu.gov.il/