Kaubandus ja käsitöö

7.a klass

Käsitöö

Käsitöö eraldumine põllumajandusest oli keskajal ühiskonna arengus suur muutus. Linnakäsitöölised koondusid erialade järgi ametitesse ehk tsunftidesse. Need omakorda koondusid suurematesse organisatsioonidesse ehk gildidesse. Igal ametil oli oma põhimäärus ehk skraa. Selle dokumendiga määrati kõigi liikmetetegevus. Vabam oli käsitöölaste elukorraldus alevites ja väikelinnades.

Õpipoisist meistriks

Tee õpipoisist meistriks oli pikk ja keeruline. Esimeseks tingimuseks oli laitmatu päritolu: kanditaat pidi olema sündinud kristlikust abielust. Õpiaeg kestis kuni 10 aastat. Algust tehti tihti 7 aastaselt. Alustati lihtsate töödega, olles meistri, tema naise ja selli käsualune. Kui õpipoisiaeg sai läbi, võeti ette õppereise. Need kestsid mitu aastat. Tavaliselt käidi õppimas mitmes linnas, erinevate meistrite juures. Kui sell oli õppinud piisavalt, tuli valmis teha šedööver ehk meistritöö, mida hinnati väga rangelt