TNTT WEEKLY

MAY YOU SHINE THE LIGHT OF CHRIST IN THE NEW YEAR

Big image

Cùng với Quý cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành Trung Ương, chúng con xin chúc mừng quý Đức Ông và quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng các cấp, các em Thiếu Nhi Thánh Thể một năm mới an bình, mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu Thánh Thể.


Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc lành cho tất cả mọi thành viên của Phong Trào Thiếu Nhi thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.


~BCHTU PT/TNTT/VN/HK

VEYM 2017 RECAP

FEBRUARY

Feb 18th - Samaritanô 62 | Trợ Tá | Ngày Lý Thuyết | Walnut Grove, CA | MTY

Feb 28th - Niên Liễm 2016-2017


MARCH

Mar 1st - Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Mùa Chay 2017

Mar 3rd - Về Đất Hứa 21 | HLHT Cấp 1 | Arcadia, CA | MTN/LĐRK

Mar 5th - Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Hy Sinh"

Mar 16th - Phêrô 13 | HLHT Cấp 1 | Kerens, TX | MN

Mar 19th - Tiệc Gây Quỹ "Góp Một Bàn Tay" tại Miền Nam | Houston, TX


APRIL

Apr 06th - Lửa Thiêng 57 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Anaheim, CA | MTN

Apr 09th - Samaritanô 63 | Huấn Luyện Trợ Tá | Anaheim, CA | MTN

Apr 20th - Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Tampa, FL


MAY

May 27th - Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY

May 26th - Sa Mạc Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ


JUNE

Jun 1st - Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB

Jun 2nd - Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB

Jun 17th - Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th - Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th - Xuất Hành 60 & 61| HLHT cấp 1 & 2 (Ngành Ấu Nhi)| Honolulu, HI | MTY

Jun 30th - Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY


JULY

Jul 1st - Convocation of Catholic Leaders, Orlando, FL.

Jul 13th - Xuất Hành 57 & 58 | HLHT Cấp 1 & 2 (Ngành Thiếu Nhi)| King City, CA | MTY

Jul 27th - Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA


AUGUST

Aug 3rd - Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LĐNS

Aug 5th - Đại Hội Thánh Mẫu 2017 tại Carthage, Missouri

Aug 9th - Ánh Lửa 24 & 25 | HLHT Cấp 1 & 2 (Ngành Nghĩa Sĩ) | Rockville, MD | MTĐ

Aug 10th - Dấn Thân 18 & Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 1 & 2 (Ngành Nghĩa Sĩ) | Lincoln, NE | MTR

Aug 24th - PWPN, APIA & VEYM meet at USCCB, Washington, DC

Aug 25th - Huấn Luyện HT Cấp 1 & 2 (Ngành Thiếu Nhi)| Auburn, WA | MTB

Aug 30th - Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR


OCTOBER

Oct 1st - Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện" & Bó Hoa Thiêng Tháng Mân Côi 2017

Oct 29th - Tiệc Gây Quỹ "Góp Một Bàn Tay" tại Falls Church, VA | MTĐ


DECEMBER

Dec 3rd - Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" National Day of Apostolic Works

Dec 31st - Deadline for Đoàn to send in Membership Dues to Trung Ương

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông