ציונות

מהי ציוניות בכלל?למה חשוב להיות ציוני?מה הוא אדם ציוני?

מהי ציונות בכלל?

ציונות היא תנועה ישראלית הפועלת למען שחרור לאומי של העם היהודי,ולהקמת מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל.

למה חשוב להיות ציוני?

חשוב להיות ציוני כדי לעזור ולפתח את מדינת ישראל למדינה מפותחת כלכלית עם יחסים טובים בעולם.כדי לשפר ולטפח את הדת היהודית.

מה הוא אדם ציוני?

אדם ציוני הוא אדם חרוץ,שתמיד ירצה לעזור למען מדינת ישראל והתרבות היהודית.אדם פעיל מאוד למען ארצו ומולדתו.