מערכת אקולוגית:צפון הנגב

המערכת האקולוגית של צפון הנגב,ישראל.

התנאים הא-ביוטיים

התנאים הא-ביוטיים בצפון הנגב הם:

האקלים הם די מדבריים,כמות גשמים יחסית מועטה,טמפרטורה יחסית גבוהה,הרבה גבעות,ורוב הקרקע הטבעית מכוסה בחול.

התנאים הביוטיים

התנאים הביוטיים בצפון הנגב הם:

בני אדם(חיים בערים הגדולות כגון באר שבע,בקיבוצים,מושבים וישובים מסוגים נוספים)בעלי חיים כגון: צבאים,יעלים וכו...וכמו כן ישנה צמחייה: רובה המוחלט של הצמחייה הדלילה שכבר גדלה היא צמחייה מדברית שלא צורכת כמות רבה של מים, ויכולה לשרוד את הבדלי הטמפרטורות והמחסור במים, לרוב, הצמחייה לא צבעונית אלא בצבעי אפור,חום וירקרק דהוי. בשנים האחרונות נעשו ניסיונות לטעת עצים וצמחים בנגב כדי להרבות את הצל ומקורות המזון לבעלי החיים הצמחוניים.

התאמת היצורים החיים לסביבה

ישנם בעלי חיים הגיעו למדבר בעקבות האדם. מינים אשר בצורה הטבעית אינם בעלי חיים מדבריים ומנצלים את שינויי הסביבה שנגרמו כתוצאה מחדירת האדם המודרני ללב הנגב. שינויים סביבתיים אשר גורמים להופעת מיני צמחים חדשים (וליצורים החיים הם משמשים כמקור מזון), שינויים סביבתיים אשר מגדילים את מקורות המים (בהשוואה למספר מקורות המים המצומצמים אותם ניתן למצוא בצורה טבעית) ושינויים סביבתיים המשנים את מאפייני בית הגידול (לדוגמה מעבר מחולות נודדים לחולות יציבים). קיימים מגוון רחב של מינים מקבוצה זו אשר הרחיבו את תחום תפוצתם לכיוון המדבר. דוגמה למין זה היא הצופית הבוהקת Nectarinia osea המוכרת, כיום, כמעט מכל רחבי ארצנו כולל כלל מרחבי הנגב בהם קיימת פעילות גינון של האדם. עד שנות השלושים של המאה הקודמת הצופית הייתה נדירה בארצנו. אמנם, מקורה של הצופית הוא סודני, אך כיום גם באזורים המדבריים ביותר (סהרו – ערבי) ניתן למצוא את הצופית. מינים נוספים האופייניים לקבוצה זו הידועים כיום ברחבי הנגב (ואינם שייכים אליו בצורה טבעית) הם דרור הבית Acomys cahirinus, עורב אפור Corvus cornix, צוצלת Streptopelia senegalensis ועוד מ גוון רחב של יצורים, לאו דווקא ממחלקת העופות.

השפעת האדם על צפון הנגב

מצד אחד האדם שמגיע לנגב "תופס" את שטחי מחייתם של בעלי חיים וצמחייה,אך הנגב הוא שטח עצום שרובו לא מיושב ולכן אין השפעה משמעותית להשתלטות האדם על שטח מסוים של בעלי חיים וצמחייה משום שהם יכולים לעבור לאזור קרוב עם תנאים זהים ללא כל הפרעה(בעלי החיים בעצמם, והצמחים יכולים או להישתל ע"י האדם באזור אחר או להישתל בתוך היישוב החדש).

*

הסרטון המצורף מציג את המכתש הקטן-אשר נמצא יותר באזור מרכז הנגב ולא הצפון- אך התנאים שם כמעט זהים לתנאים בצפון הנגב.
המכתש הקטן