Programmeerimiskeeled

ja nende kasutamine 131A lennu II rühmas

Keelte valik

 • Python
 • Java
 • C++

Miks just see teema?

Tahtsin teada saada, millised keeled on meie rühmas kõige levinumad ning mida nendest keeltest arvatakse.

Hüpotees

Keelte järjestus populaarsuse järgi:


 1. Python
 2. Java
 3. C++

Programmeerimiskeeled

Python

 • Põhines varasemal läbikukkunud ABC keelel
 • Ei olnud esialgselt mõeldud algajatele
 • Aeglasem kui C++ ja Java

Java

 • Pidi pakkuma konkurentsi C++-le
 • Varasem nimi Oak
 • Programme saab käivitada erinevatel platvormidel

C++

 • Objektorjenteeritud C
 • Normeeriti esimest korda 1998 aastal
 • Kompileeritakse masinkoodiks

Küsitluse tulemused

Programmeerimise õppimine

Big image

Keelte kasutamise oskus

Big image

Programmeerimisele kuluv aeg

Big image

Keelte tehniline pool

Big image

Õppimise keerukus

Big image

Kokkuvõte

 • Python on kõige levinum, Java kõige vähem levinud
 • Üle poole on kasutanud keelte õppimisel internetti
 • Pythonis programmeeritakse kõige kiiremini
 • C++ tehnilise poolega ollakse kõige enam rahul
 • C++ on kõige raskem keel ja Python kõige lihtsam

_________________________

Küsimusi?

_________________________