Räägime lastele Lydiast

ülesanded Kätlin Kaldmaa "Lydia" juurde

Ülesannete koostamisest

2021. aasta jõulude eel ilmunud Kätlin Kaldmaa "Lydiat" tutvustas mulle esimesena Pärnu Koidula muuseumi direktor Elmar Trink. Üheskoos mõtisklesime teose üle Õpetajate Lehes. Raamatut sirvides taipasin, mida õpetajad tegelikult uue materjali ilmudes ootavad ülesandeid. Õpetan Pärnu Rääma Põhikoolis eesti keelt ja kirjandust küll 7.–9. klassidele, kuid noorematele eakohase kogu loomine pakkus mulle sellegipoolest mõnusalt teravat pliiatsit. Tehtud! Tulemus on kõigile kasutamiseks!


õp Tiina

Tähelepanu!

Ülesanded võimaldavad aineid lõimida. Osa võib teha ka suuliselt. Mina mõtlesin eelkõige seda, et õpetajana saaks soovi korral hulga hindeid panna ja igal õpilasel tekiks terviklik kogu (lausa raamat) õpilastöödest (lisaväärtus Koidula eluloole). Võib teha ka valikuid ja edasiarendusi, kuid teksti loeks ma tundides kõik koos ja jupikaupa, sest üksi kodus ei pruugi eriti süveneda ja siis võib raamatu sisu ja mõte küll kaugeks jääda. Ülesandeid on 35 – igasse nädalasse midagi, aga õpetaja muidugi ise teab, kuidas ja kui palju käsitleda. Olen tänulik tagasiside eest, kui saate mahti katsetada!


NB! Raamat võib sobida ka eesti keelt teise keelena õppijatele, kuna neilgi oleks tarvis teada, kes oli Koidula. Jutud ei moodusta ühtset tervikut, mistõttu on teost hea käsitleda antud viisil jutukaupa.

Minu lugu


 • ÜL 1. MINU NIMI Lugege klassis (koos - siin ja edaspidi) lk 8 ja uuri kodus, milline oli sinu nimesaamise lugu! Tee esimene sissekanne oma raamatusse! Jutukese pikkus võiks olla 100 sõna. Kleebi loo juurde oma foto!
 • ÜL 2. TÄHENDUSLIK Lugege lk 10 ja meenuta, milline on sinu jaoks tähenduslik maja (koht või ese)! Kirjuta sellele majale oma saamislugu (100 sõna)! Kui ei tea kuidas, mõtle välja! Illustreeri! Nii saad maja tegelikku pilti veel täiendada oma fantaasia abil.
 • ÜL 3. METSLOOM Lugege lk 12 ja arutlege rühmades (4 in), millistele loomadele ja milliseid loomuomadusi on eesti rahvapärimuses pakutud. Iga rühm saab ühe looma kirjeldamiseks ja teadaolevate nimetuste kirjutamiseks 10 min. Võidab rühm, mis suudab seejärel kõige rohkem nimetusi (nt võsavillem, haavikuemand) tahvlile kirjutada. Saab teha nii, et igal rühmal on oma loom, või nii, et igal rühmal on kõik loomad (kuni 5). Joonista vihikusse oma rühma loom ja kirjuta kõrvale kõik nimetused, mille välja uurisite.
 • ÜL 4. LEMMIKLOOM Kirjuta oma lukku uus jutuke "Minu lemmik"! Kirjelda võimalikult täpselt oma lemmiklooma, selgita tema käitumist ja harjumusi! Jutu pikkus 100 sõna. Kui sul pole veel oma lemmikut, kirjuta, kellest unistad. Illustreeri!
 • ÜL 5. TAIM Lugege lk 14 ja mõtisklege taimede üle, mida tunnete! Seejärel pane mustandipaberile kirja viis lemmikut! Moodustage paarid ja arutlege, milline kümnest taimest pälvib teie heakskiidu! Tehke 10 min jooksul internetiotsing (mobiiltelefonis), kus uurite taime kohta välja nii palju kui võimalik. Pane kõik kirja ka oma lukku!
 • ÜL 6. KUJUNDIKEEL Arutage, milliseid piltlikke omadussõnu on võimalik just selle taime kirjeldamiseks kasutada! Pange paaris kirja vähemalt 10! Võib kasutada ka sünonüümisõnastikku (eki.ee) või Sõnaveebi (sonaveeb.ee). Seejärel kirjuta need sõnad ka oma lukku!
 • ÜL 7. FANTAASIALUGU Mõelge paaris keda/mida saaks samade sõnadega iseloomustada ja kirjutage selle kohta fantaasiajutuke mõlema raamatusse (100 sõna)! Illustreeri!
 • ÜL 8. LEMMIKTOIT Lugege lk 16! Milline ja miks on sinu lemmiktoit? Kirjuta sellest jutuke (100 sõna)! Ära unusta kirjeldamast lõhnu, maitseid ja väljanägemist! Lisa retsept!
 • ÜL 9. LYDIA LUULE Lugege lk 17 ja moodustage rühmad (4 in)! Jagage omavahel rühmas salmid ja lugege luuletust klassi ees võimalikult ilmekalt! Teksti ei tule pähe õppida, aga õpetaja peab saama seda silmad kinni nautida, siis on hästi esitatud. Kui kohe välja ei tule, proovige mitu korda! Kirjuta see luuletus ka oma lukku!
 • ÜL 10. MINU KOHT Moodustage paarid ja pange seljad kokku. Üks paariline kirjeldab oma tuba või nurgakest, mis on kodus tema oma. Teine paariline joonistab kirjelduse järgi sellest pildi. Võid küsida, täpsustada, aga ei tohi teisele pilti näidata (20 min). Seejärel vahetage rollid! Kingi pilt kaaslasele!
 • ÜL 11. MINU KODU Kirjuta jutuke oma kodust (100 sõna) ja kleebi selle juurde kaaslase joonistatud pilt! Ära unusta märkimast autori nime!
 • ÜL 12. TÄHTKUJU Lugege lk 18-19! Jääge ööseks koolimajja ja minge pimedas õue! Vaadelge tähti ja püüdke leida raamatus näidatud tähtkujud. Moodustage rühmad (5 in) ja kirjutage igas rühmas lugu ühe leitud tähtkuju kohta (5 lauset)!
 • ÜL 13. ÖINE VAATLUS Meenuta järgmises tunnis kogetut ja kirjuta jutuke öisest taevavaatlusest (100 sõna)! Püüa kirjeldada võimalikult täpselt nähtud taeva toone. Illustreeri!
 • ÜL 14. LEMMIKTUND Lugege lk 20 ja kirjuta mustandipaberile üksteise alla kolm tundi, mis on koolis sinu lemmikud! Kirjuta iga tunni kõrvale kõik põhjused, miks just see tund kõige rohkem meeldib! Vali neist parim tund ja kirjuta selle kohta arvamuslugu (100 sõna)! Põhjenda iga väidet, miks sa nii arvad. Illustreeri klassiplaaniga!
 • ÜL 15. UUS LÕPP Lugege lk 22 ja moodustage rühmad (6 in)! Valige rühmale sobiv muinasjutt ja kirjutage sellele uus õudne lõpp! Lõpp peaks olema min 6 lauset. Kirjuta muudetud lõpuga muinasjutt oma lukku!
 • ÜL 16. KUMMALINE Lugege lk 25 ja minge klassiga õue! Otsige kõike eriskummalist, mida võib kooli ümbrusest leida ja pahandust kartmata kaasa võtta! Too vähemalt üks ese klassiruumi! Märka, mis on selles eriskummalist!
 • ÜL 17. ISIKUSTAMINE Moodustage rühmad (3 in) ja vaadake oma saak üle! Andke esemetele elusolendite omadused ja kirjutage neist üheskoos lugu, kus oleks vähemalt kolm dialoogi! Võite teha ka lühifilmi, kus samad esemed ellu ärkavad.
 • ÜL 18. DIALOOG Vali üks dialoog ja kirjuta see oma vihikusse kauni käekirjaga ümber! Lisa, miks sa just selle valisid!
 • ÜL 19. ÕPETAJA ELUKUTSE Lugege lk 26 ja kirjuta jutuke "Tahan saada õpetajaks" / "Ma ei taha saada õpetajaks" (100 sõna)! Põhjenda miks! Joonista juurde oma lemmikõpetaja pilt!
 • ÜL 20. KRISTJAN JAAK Lugege lk 28-29 ja moodustage rühmad (4 in)! Uurige rühmaga internetist, kes oli Kristjan Jaak Peterson! Kirjuta lühidalt vihikusse! Märgi allikad, kust said infot.
 • ÜL 21. LUULE TÕLGENDUS Arutage rühmas, mida tähendavad Petersoni read (lk 28)! Kirjuta need vihikusse ja lisa oma tõlgendus.
 • ÜL 22. AJALEHT Kujutlege rühmas, et kooli ajaleht on teie kokku panna! Joonistage selle plaan A3-paberile ja pange lehele nimi! Pildi kohale võite kleepida kommipaberid! Valminud maketist saab teha foto.
 • ÜL 23. KEVADLUULE Lugege lk 30 ja kirjuta neljarealine luuletus (8 silpi reas) "Kevad"! Võta endale kirjanikunimi ja kirjuta see luuletuse alla! Kujunda ka oma autogramm! Illustratsiooniks kujunda luuletuse kõrvale oma eksliibris! Tavaliselt tehakse raamatumärk ühevärviline - nii on seda tänapäeval võimalik ka hõlpsalt paljundada. Rahvuslikus võtmes võiksid mustale lisada natuke sinist. Valge on paberi värv.
 • ÜL 24. KOHTUISTUNG Lugege lk 32-33 ja jagage klass pooleks. Mõlemast rühmast valige endi seast 1-2 õpilast kohtunikeks nii, et mõlemale poolele jääks võrdne arv õpilasi, nt kui klassis on 17 õpilast, siis on kolm kohtunikku ja kaks rühma (7 in). Loosige pooled! Üks rühm on tänapäevase kirjaviisi poolt ja teine varasema poolt. Mõlemad rühmad valmistuvad kohtulahinguks ja mõtlevad igale rühmaliikmele vähemalt ühe argumendi, miks on see kirjaviis parem kui teine. Lavastage kohtuistung! Vaielge kohtunike ees! Argumenteerige! Põhjendage! Kohtunikud valivad võitjad. Kirjuta raamatusse oma arvamus, millist kirjaviisi võiks kasutada ja miks!
 • ÜL 25. ÜRITUSE ETTEVALMISTUS Lugege lk 34 ja moodustage rühmad (3 in)! Vaielge selgeks ja koostage laulupeo kava eestikeelsetest lemmiklauludest (10 lugu)! Kirjuta need oma lukku!
 • ÜL 26. LAULUKAVA Loosige rühm, kes saab esimesena valida lemmikrühma, millega liituda! Moodustage nii uued rühmad (6 in)! Arutage, kumb laulupeo kava on parem ja liituge uuesti rühmadesse (12 in)!
 • ÜL 27. LAULUPIDU Valige parem kava ja koostage youtube.com materjalist laululist (10 lugu)! Mängige laulupidu klassis ette! Kumba laulupidu võiks ka klassiõhtul vaadata, otsustab õpetaja. Kirjuta klassi valik võrdluseks esimese kava kõrvale! Kuidas on valik muutunud?
 • ÜL 28. ISAMAALINE LAUL Lugege lk 36-37! Valige klassile sobiv laul: "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", "Mu isamaa on minu arm" või "Sind surmani"! Õpi kodus sõnad pähe ja laulge seda muusikatunnis või kooli kontserdil! Kirjuta klassi valitud laulu sõnad ka oma lukku!
 • ÜL 29. RÄNNUKAART Lugege lk 38! Kinnitage või projekteerige tahvlile maailma seinakaart! Kõige parem on poliitiline kaart, kus on näha eri riigid. Iga õpilane saab vajaduse järgi märkmepabereid. Kirjuta paberile oma nimi ja kleebi kaardil kohta, kus oled käinud! Klassi rännukaardist saab teha mälestuseks foto.
 • ÜL 30. LEMMIKREIS Kirjuta lugu oma meeldejäävaimast reisist (100 sõna)! Illustreeri!
 • ÜL 31. UNISTUSTE REIS Kirjuta kuhu ja miks tahaksid veel kindlasti reisida! Illustreeri!
 • ÜL 32. HOBID Lugege lk 40 ja koosta oma nädalakava! Märgi sellesse kõik tegevused, mida pead tegema! Planeeri igale päevale üks meelepärane tegevus, mis kestab vähemalt 1 h!
 • ÜL 33. NÄDALAKAVA Püüa selle kava järgi järgmisel nädalal elada! Tee kava juurde märkmeid, mis sai tehtud või jäi tegemata.
 • ÜL 34. NÄDALA ANALÜÜS Kirjuta planeeritud ja tegeliku nädala võrdlus! Mida õnnestus teha, mida mitte? Miks?
 • ÜL 35. MEELDEJÄÄV Lugege lk 42 ja meenuta, mis oli raamatus meeldejäävat! Mida võtta kaasa ja miks? Kirjuta oma arvamus paberile! Loosige rühmad (3 in) ja arutage, kas kõik sai kirja! Seejärel kirjutab igaüks oma informeeritud ja argumenteeritud arvamuse vihikusse soovitusena, miks peaks iga noor seda raamatut lugema.

Kui olete eeltoodud ülesandeid katsetanud, palun kirjutage mulle Pärnu Rääma Põhikooli e-aadressile! Aitäh ette! Tagasiside rikastab.