ДніпроГЕС

Символ радянської індустріалізації

ДНІПРОГЕС - СВІТОВИЙ ЛІДЕР ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

Символом радянської індуст­ріа­лі­за­ції був Дніпрогес — найпотуж­ні­ша та найдосконаліша в світі гід­роелектростанція, збудована в роки першої п’ятирічки.Її було закладено навесні 1927 р. за проектом академіка АН СРСР І. Олександрова. Дніп­рогес був проголошений пріо­ритетною новобудовою “загальносоюзного значення”.

На шляху до індустріалізації!

10 жовтня 1932 р. відбувся достроковий пуск першої черги електростанції, генератори для якої закуповувалися у американської фір­ми “Дженерал електрик”. Для другої черги, пущеної в роки другої п’ятирічки, вони відправлялися вже з віт­чизняного заводу — “Електросила” (Ленінград). Введення в дію “Дніпрогесу”, що виробляв найдешевшу в СРСР елект­роенергію, створило умови для створення Запорізького ін­дуст­ріального комплексу.
Big image

Відкриття ДНІПРОГЕС

Офіційне ж відкриття Дніпрогесу відбулося 10 жовтня 1932 року. 1 травня 1933 р. через трикамерний шлюз пройшов перший пасажирський пароплав “Соф’я Перовська”. Так відкрилося наскрізне судноплавство Дніпром.
Big image

Вперше у практиці вітчизняного гідробудівництва здійснено розширення станції.

1969 році почалось будівництво Дніпрогес 2 та нового однокамерного шлюзу, яке очолив М.О. Дубовець. У 1974–1975 рр. були змонтовані і пущені шість гідроагрегатів, два останніх – у квітні 1980 року. Був введений у дію другий Дніпровський судноплавний шлюз.При цьому потужність збільшилася більш як у два рази, пропускна спроможність судноплавних шлюзів – у 3 рази, автодорожнього переходу – у 6 разів .
Big image

За всю історію свого існування виробила більше 230 млрд. кВтгод. електроенергії...

Сьогодні Дніпрогес, крім основної своєї задачі, виконує роль мосту між лівим і правим берегами. Можна зробити висновок, що своїм другим народженням Запоріжжя завдячує Дніпрогесу. Саме завдяки будівництву Дніпровської гідроелектростанції заштатне повітове містечко перетворилося на великий промисловий та науково-технічний центр.
Big image