Natuurlandschap🌺

Info👑

Een natuurlandschap is niet aangepast door mensen of op gebouwd.

Op dit lamdschap kunnen bijvoorbeeld: Bossen,Bergen,Woestijnen en riveren zijn.

Info🐠

Van wildernis spreekt men als er sprake is van een toestand die niet of minimaal beïnvloed is door menselijke activiteit. Hierin stemt de omschrijving overeen met een veel gebruikte definitie van natuur: alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet beïnvloed door menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. Wildernis omvat de levende en de niet-levende natuur.

Gebieden met wildernis, wildernisgebieden zijn dus 'oorspronkelijk' en 'ongestoord' van karakter. In zulke gebieden zijn de samenstelling, de structuur en andere kwaliteiten vanbodem, water en lucht niet door mensen veranderd en zijn menselijke ingrepen zoalsontwatering, percelering en ontsluiting geheel of grotendeels afwezig: er is geen bebouwing en infrastructuur, zoals (spoor)wegen of (hoogspannings)leidingen. De oorspronkelijke, spontane vegetatie en fauna is er nog aanwezig en natuurlijke processen zoals overstromingen hebben vrij spel. Dergelijke gebieden van grotere afmeting zijn inWest-Europa vrijwel afwezig omdat vrijwel elk gebied in cultuur is genomen. De betekenis van het begrip wildernis is echter niet eenduidig. Degenen die streven naar veel wildernis, worden gezien als aanhangers van de wildernisnatuurvisie.

Big image

Youtube📺

Dit is een kort filmpje over natuurlamdschappen in nederland

https://m.youtube.com/watch?v=kqZk3-G5rDI

Jezelf💁

Deze flyver is gemaakt door:

Annemiek Dirkse❤️ 2k1