מקום משלו

כיצד חיו היהודים בגלות?

מזה אומר מקום משלו...

מקום משלו זה שלאדם כלשהו יש מקום רק לעם שלו.

בואו נראה מה היה לפני שליהודים היה מקום משלהם...