יסודות התרבות

רועי אזולאי י'9

ידע

איזה ידע רכשתי?

- למדתי מהיא תרבות.

- למדתי את מרכיביו הרבים של הטקס ואת מאפיניהם.

-למדתי ש-8 הדקות הראשונות של הסרט הם הדקות הכי חשובות בסרט.

-למדתי על טקסי בגרות שונים.

- למדתי מהם סימנים מוסכמים.

- למדתי שהתינוק של בן האדם הוא היצור הכי פחות מפותח בטבע

מיומנות

למדתי לקרוא קריאה בקורתית, למדתי מתי צריך לשתוק והלקשיב לצד השני בלי לזרוק הערות ביניים ובלי להגיב,

הרגל

התרגלתי לעבוד בחברותא באמצעות העבודות בזודגות שנתת לנו, למדתי גם אם עושה סוס ואיך עושה תרנגול. למדתי שלפעמיים צריך להפסיק לחשוב, את כל העומס של היום שלנו צריך לשים בצד ולהירגע...