Visie 11

Floor en Bente

Pedagogische opdracht van een leraar basisonderwijs

 • Waarden en normen bijbrengen
 • Pedagogische behoeften
 • Welzijn

Handvatten om op eigen benen te staan.

 • Normen en waarden
 • Klaarstomen voor de maatschappij
 • Samenwerken met ouders

Praktijk

 • Gesprekken voeren
 • Waarden en normen in de maatschappij
 • Aanspreken op gedrag

Taak 2

Opvattingen van Langeveld

 • Opvoeding is een verschijnsel
 • Ontmoeten in de concrete leefsituatie
 • Kom tot de kern van een opvoeding
 • Opvoeden hoort bij ouders
 • Opvoeden is de omgang tussen ouders en kinderen waarbij de volwassene invloed uitoefent
 • Pedagogisch ingrijpen
 • Leven met waarden en normen

Opvattingen in de praktijk

 • Interpretaties van gedrag kun je in de praktijk in beeld brengen.
 • Kennis als bagage
 • Samenwerken met ouders
 • Grenzen stellen
 • Veel verschillende visies

Mening

Als er grenzen worden aangegeven, dan weet je hoe je je wenselijk moet gedragen.

Leeractiviteiten: Wanneer grijp je in?

Leeropbrengsten worden belemmerd.