זיהום אוויר באזורי תעשייה

תוצאות ומסקנות

הניסוי שלנו:

בניסוי זה בדקנו מהי כמות זיהום האוויר באזורי התעשייה.

מהלך הניסוי:

הכנו כ-8 מכסים שקופים מרוחים בווזלין וקשרנו לכל מכסה חוט לתלייה. לאחר מכן תלינו 4 מכסים זה ליד זה באיזור התעשייה ו-4 נוספים בחצר הבית.

זיהום אוויר בתעשייה