Enerji Etüdü Zorunluluğu

5627 sayılı enerji verimliliği kanunu

Enerji Etüdü Zorunluluğu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde bulunan endüstriyel işletmelerin 4 yılda bir defa olmak üzere enerji etüt zorunluluğu bulunuyor. Bunun yanı sıra 1000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi olan her endüstriyel işletmenin bünyesinde bir Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Aynı şekilde enerji tüketimi toplamda 1000 TEP ve üzeri işletmeler için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi bulundurma zorunlulukları da vardır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamınca belirtilen işletmelerde gerekli enerji etüdü zorunluluğu çalışmaları yerine getirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji alanında uzman kişiler tarafından belirlenen standartlar kapsamında, enerji yönetim sistemi hazırlanması, enerji tasarrufu sağlanması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevreye karşı olan duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasıyla birlikte sürdürülebilirliği sağlar. Enerjiye ulaşmak günümüzde giderek çok daha maliyetli olmaya ve çevreye zarar verir hale geldi. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının da azalması sonucunda birçok ülkede ucuz enerjiye olan rağbet artık azalıyor.