Kapitalisme

øker landets fordeler

  • FLERE ARBEIDSPLASSER

  • HANDLINGEN ER TIL ALLES VINNING

  • STYRKER DEN NASJONALE ØKONOMIEN

  • PLIKTER TIL Å STYRKE DET AFRIKANSKE SAMFUNNET

  • UTVIDER DEN VESTLIGE KULTUREN