ВИЗИЯ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

Библиотеките и обучението през целия живот

Регионален информационен семинар "Библиотеките и националната стратегия за учене през целия живот 2020"

  • В рамките на семинара Регионална библиотека “Пенчо Славейков” - Варна представя проект X-LIBRIS /No. 2014-1-TR01-KA200-012958/.
  • В проекта е заложена визията за бъдещето на комуникацията между библиотека и читател.

Основна мисия на X-LIBRIS

Основната мисия на проекта е организиране на серия обучения, насочени към разработване на нови библиотечни услуги, базирани на иновативни информационни и комуникационни технологии.

Основен акцент

Основен акцент е различната роля на библиотеката като институция и на библиотекарите в дигиталния свят.

Очаквания

Очаква се в края на проекта в страните участници да бъдат обучени:
  • 100 потребители формиращи Общество на образоващи се възрастни
  • 25 библиотекари
  • 20 учители
  • Да бъдат разработени 20 нови ИКТ услуги

Информация за проект X-LIBRIS в Интернет