מפגש מורים להיסטוריה

24 באפריל 2013, י"ד באייר תשע"ג

מפגש מורים להיסטוריה - חטיבות הביניים והחטיבות העליונות

Wednesday, April 24th 2013 at 4pm

Sderot HaTmarim

Eilat

נפגש במרכז פסג"ה אילת.

להתראות


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה