Õppekeskonna analüüs.

Angela Uljas, Anne Tamm-Kivimets, Siiri Heinlo, Evelin Kiis

Tartu Kutsehariduskeskuse toidukaubaõpetuse klass.

+ kaasaegne tehnoloogia

+ head praktiseerimisvõimaluse, mis soodustavad õppimist

- klass on kitsas, liikumine piiratud, ei ole arvestatud õpilaste erivajadustega

- õpetajal puudulik valgustus

Just Tantsukooli õpperuumid

+ loomulik valgustus

+ põrand kehasõbralik

+hea vaimne ja sotsiaalne õhkkond

-ruum on väike

-peegleid on vähe

-puudub ventilatsioon

-akendest väljavaade häirib keskendumist

Vastseliina lasteaia vanem rühm

+ hea ruumiline jaotus (palju avarust ja loomulikku valgust)

+turvalisus tagatud

+sõbralikud suhted

-õhukliima liiga palav

-mööblipaigutus takistab õppetööd

Tartu Kutsehariduskeskus juuksurite õppeklass

+avar ruum praktiseerimiseks

+hügieeninõuetele vastav ruum

+vaimne õppekeskkond õppimist toetav ja motiveeriv

-õpilased peavad asju kaasas kandma

-mannekenide päid on vähe

-tehnoloogia vajab arendamist (õppevideote puudumine)