"לך לך מארצך''

עשרת הניסיונות של אברהם

פירוש הפסוק:

בפסוקים אלו נגלה הקב"ה לאברהם בפעם הראשונה, מצווה אותו ללכת לארץ אשר יראה לו, ומבשר לו כי עתיד לצאת ממנו גוי גדול שיביא ברכה לאנושות כולה.

ציוויו של הקב"ה לאברהם, "לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך", נתפש במסורת חז"ל כאחד הניסיונות הקשים שבהם נתנסה. השילוש שבראש הפרשה, מבטא את קושי הניתוק ועצמתו: ניתוק מהארץ הפיזית, ניתוק מארץ המולדת, מהעבר הלאומי ו:מורשתו, וניתוק אישי מבית האב – מהמשפחה והידידים.
דני סנדרסון - הלא נודע