היי אתה לא יודע מזה זכויות יוצרים

זכויות יוצרים מה זה ביכלל

זה סמל של זכויות יוצרים
Big image
כאשר הסמל מופיאה ליד תמונה או סירטון זה מסמל איסור תמידי אל לכיחת התמונה