תלקיט התנדבות בקרב בני נוער

מאיה לוי,נועה מלכה,נועה שחר,עדן שאולפור

חילוקי הדעות

כאשר בחרנו את התנדבויות אלה העלינו כמה וכמה רעיונות, לבסוף הוחלט על פי הכרעת הרוב בהתנדבות בצער בעלי חיים ובהתנדבות בגני ילדים.