זהירות בדרכים

חציה נכונה

חציה נכונה

בוחרים את המקום הבטוח לחצייה


עוצרים צעד או שניים לפני שפת המדרכה


מביטים לכל הכיוונים


מקשיבים להראות התנועה


חוצים בקו ישר והליכה מהירה

יוצאים לדרך בטוחה עם דוקטור X - חצייה בטוחה