TNTT WEEKLY

Week of May 21st, 2018

Big picture

Joshua Conference 2018

To maintain and further develop the Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the United States, the National Executive Committee will host the Joshua Conference for members of the Chapter, League of Chapters, and Regional Executive Committees, in additional to Youth Leader Trainers and Chaplains. The Conference will be held from July 26-29, 2018 at the Woodland Christian Camp & Retreat Center, Temple, GA.


Purpose of Joshua 2018:

1. Meet and connect VEYM leaders from across the United States and from different levels (Chapters, League of Chapters, Regional, and National).

2. Provide information and update VEYM leaders on the administrative and training changes in the VEYM.

3. Present on the direction that VEYM is heading.

4. Discuss and provide feedback on VEYM's activities, administration processes, and training.

5. Discuss and provide feedback on the training of Team Leaders and Assistant Team Leaders.

6. Elect the National Executive Committee, 2018-2022.


The registration fee includes rental costs and activities planned for three days.


In order to contribute to the development of the VEYM and to serve the youths at our parishes, we ask Chaplains and Assistant Chaplains to create the conditions and financial support for local VEYM leaders to attend the Joshua Conference.


PT/TNTT/VN/HK sincerly thank you for all the work you have done to support VEYM.


Thự mời/Invitation Letter in Vietnamese | English

Hướng dẫn ghi danh tham dự/Registration Guide

Đơn chấp thuận/Approval Form

Save the Date!

June 3rd, 2018 for Celebrating VEYM's Motto of Holy Communion

VEYM celebrates its motto of Holy Communion on The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi).


The National Executive Committee invites all Chapters across the USA to save the date to host a Holy Eucharistic Adoration hour on the weekend of June 3rd, 2018 so that all VEYM members can unite in prayer and adore the Blessed Sacrament. Preparation is important in order to make the experience of Eucharistic Adoration as personal and meaningful as possible.


The adoration templates will be provided in the following week.

It's Been a Busy Couple of Months! Some Highlights Below.

May 13 | Meeting of the Pope's Worldwide Prayer Network and the Eucharistic Youth Movement

Cha Tổng Tuyên Uý Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình cùng 30 thành viên lãnh đạo của Pope's Worldwide Prayer Network (PWPN) và Eucharistic Youth Movement (EYM) từ 13 nước trên khắp Bắc và Nam Mỹ đang tụ họp tại Asuncion, Paraguay 5/13-5/18 cho cuộc họp, gặp gỡ và chia sẽ về đường lối của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (EYM) trên khắp Bắc và Nam Mỹ.


Cha Frédéric Fornos, S.J., International Director, appointed by Pope Francis đã rất hãnh diện với Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như Thiếu Nhi Thánh Thể trong nước Việt Nam. Mọi người trong cuộc họp này rất đỗi ngặc nhiên khi thấy sự phát triển không ngừng của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam và ao ước Phong Trào cũng được lây lang qua các sắc tộc khác trên toàn thế giới.


Xin nhấn vào Tài liệu về Thiếu Nhi Thánh Thể Thế Giới để xem tiểu sử của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Thế Giới


In picture:

Cha Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD,

National Coordinator USA EYM, General Chaplain


Sister Lourdes Varguez, RJM,

Assistant Eucharistic Youth Movement


Cha William Blazek, S.J.,

National Director USA PWPN - EYM

(Regional Coordinator for USA and Canada)

April 24 | Meeting to Discuss Joshua 2018

The Sub-Committee leads met to discuss logistics for Joshua Congress. Planning is underway!


QUẢN TRỊ / ADMINISTRATION

1. Ban Ghi Danh / Registration

Trưởng Ban: Tr. Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh /ngockhanh.le@gmail.com

2. Ban Kỹ Vật/ Gifts & Awards

Trưởng Ban: Tr. Maria Trần Nhi Têrêsa/ tran0449@gmail.com

3. Ban Phụng Vụ / Liturgical Committee

Trưởng Ban: Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong / kylong101@gmail.com

4. Ban Ẩm Thực / Food Service Committee

Trưởng Ban: MTR/Tr. Annê Phan Hồng Phùng Hạ / Phanph317@gmail.com

5. Ban Kỹ Thuật Vi Tín / Information Techonology Committee

Trưởng Ban: MTB/Tr. Simon Hứa Viễn / vienh2o@gmail.com

6. Ban Kỹ Thuật Trang Trí & Âm Thanh / Interior-Exterior Design & Acoustic Committee

Trưởng Ban: MTĐ/ Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập / vucaolap@gmail.com

7. Ban Vệ Sinh / Janitorial Service Committee

Trưởng Ban: MĐN/Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân / bombomdahlv@gmail.com

8. Ban Tiếp Tân / Welcoming Committee

Trưởng Ban: Tr. Margarita Đỗ Thuỵ Nhã My / nhamytdo@gmail.com

9. Ban Phim Ảnh / Photo-Videography Committee

Trưởng Ban: MĐN/ Tr. Phan Jade / phanjade55@gmail.com.

10. Ban Y Tế / Medic Committee

Trưởng Ban: MĐN/Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân / bombomdahlv@gmail.com

11. Ban Đưa Đón / Transportation Committee

Trưởng Ban: MĐN/Tr. Gioan Vũ Tường Lâm trois3@gmail.com

April 19 | VEYM 2018 Benchmark Assessment

VEYM launched its first ever benchmark assessment to measure our students’ academic performance based on the minimal standards from VEYM’s Curricula and Weekly Gospel Lessons. All students are encouraged to participate in the 2017 - 2018 benchmark assessment. The National Executive Committee (Ban Chấp Hành Trung Ương) will award the top two students with the highest score from each Division (Ngành) from each participating Chapter.


FAQ teleconference call to Friday April 20, 2018 host by Benchmark Assessment Committee


(1) Distribution of Benchmark Assessments– 04/19/2018

Administration manual and assessment packets will be provided electronically.


(2) Proctor Benchmark Assessments– 04/28/2018 – 05/6/2018

Print assessment packets and proctor on the following dates:

-Saturday 04/28 and Sunday 04/29 Or

-Saturday 05/05 and Sunday 05/06


(3) Submit/Return Benchmark Assessments– 05/18/2018

Xerox/scan answer sheets and return assessments electronically (pdf) or request shipping label to return assessments for grading to BCHTU at the email or address listed below.


Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A


ASSESSMENT OF STUDENT ACADEMIC PERFORMANCE (ASAP)

7711 Garden Grove Blvd.

Garden Grove, CA 92841

(714) 901-2395

asap@veym.net


(4) Awards & Recognition – 05/24/2018

Headquarters office mails out award certificates and honorary ribbons (tua 4 màu) to Chapters.


The National Executive Committee invites all Regional Executive Committees to disseminate the information above to all League of Chapters and Chapters. Please encourage and provide opportunities for all to participate in this important initiative.


May the Risen Christ bless us all and the important work we do.


National Executive Committee

Big picture

April 16 | First Meeting of Ban Quản Trị Trụ Sở

Thành phần tham dự, Ban Quản Trị Trụ Sở bao gồm: Tổng Tuyên Úy, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương, Phó Chủ Tịch Quản Trị Ban Chấp Hành Trung Ương 8 đại diện của 8 miền, 4 vị được mời.


Cha Tổng Tuyên Uý, Lm. F.x Nguyễn Thanh Bình, SVD


 1. Trưởng Giuse Đào Văn Đức: Chủ Tịch BCH Trung Ương
 2. Trưởng Maria Goretti Hồ Tân Uyên: Phó Chủ Tịch Quản Trị BCH Trung Ương
 3. Trưởng Antôn Nguyễn Ngọc Linh: Trưởng Ban Tài Chánh
 4. Trưởng Phêrô Trần Quốc Jim: Luật Sư
 5. Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường: HLV CC
 6. Trưởng Maria Lê Thị Ngọc Khánh: Thủ Quỹ BCH Trung Ương
 7. Trưởng Mattha Trần Samantha: Chủ Tịch Miền Đông Bắc
 8. Trưởng Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập: Chủ Tịch Miền Thủ Đô
 9. Trưởng Giuse Đồng Xuân Quang: Phó Chủ Tịch Quản Trị Miền Đông Nam
 10. Trưởng Giuse Lê Thế Phương: đại diện Miền Trung
 11. Trưởng Elizabeth Nguyễn Tất Mỹ Hạnh: Phó Chủ Tịch Quản Trị Miền Nam
 12. Trưởng Gioan Baotixita Hoàng Thanh Nam: đại diện Miền Tây Bắc
 13. Trưởng Catarina Tô Kim Nguyệt: Thủ Quỹ Miền Tây
 14. Trưởng Kevin Đào Đức Khánh: Chủ Tịch Miền Tây Nam


 • Cuộc họp đầu tiên để gặp gỡ, giới thiệu và trả lời các câu hỏi thắc mắc cho các thành viên.
 • Cha tổng đưa ra các công việc sơ khởi của Ban Quản Trị Trụ Sở
 • Cha tổng cũng đưa ra một cơ hội cho Ban Quản Trị Trụ Sở có thể tiến hành tìm hiểu một miếng đất vùng Nam Cali cho việc xây cất trụ sở sinh hoạt cho PT/TNTT/VN/HK

April 13-15 | Southwest Region's Youth Leader Training Camp Level I

Big picture

Hình Sa Mạc Sinh và Ban Điều Hành Sa Mạc Về Đất Hứa

Sa Mạc đươc tổ chức vào April 13-15, 2018 tại Arcadia, CA

SMT: Phạm Mạnh Cương và SMP: Phạm Montana.

Chúc mừng Sa Mạc Về Đất Hứa đã thành công tốt đẹp.

April 11-13 | The National Dialogue

The National Dialogue invited VEYM to join the National Leadership Network and to serve as a consulting body that helps to design and implement the nationwide conversation process (Three Year National Dialogue Process). The vision of this initiative is an energized and unified Church committed to forming and engaging youth and young adults as missionary disciples. The representatives from VEYM, Rev. Francis Xavier Nguyen Thanh Bình & Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên attended the meeting last week 4/11-4/13 in Newark, New Jersey. In this second meeting, they discussed how to find unification through deep, discerned, and shared understandings, and how the National Dialogue will transition from phase one to phase two.


Click The National Dialogue to read more.

Big picture

The National Leadership Network Meeting on 4/11-4/13 in Newark, New Jersey

PC: The National Dialogue

The VEYM Monstrance's Visit to the Southwest Region

VEYM Monstrance is currently in a relay marathon of Holy Eucharistic Adoration in the Southwest Region. The VEYM Monstrance travels from Chapter to Chapter for the Holy Eucharistic Adoration. The few pictures below are from the chapters where VEYM Monstrance had traveled to.

Big picture

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Big picture

NIÊN LIỄM VEYM 2017-2018


Xin chân thành cám ơn các Đoàn đã nhanh chóng đóng Niêm Liễm cho Niên Khoá 2017-2018. Nhấn vào Danh Sách Các Đoàn Đóng Niên Liễm 2017-2018 để xem bản báo cáo các Đoàn đã đóng niên liễm.


Cách thức đóng niên liễm hàng năm:

 1. Ngày 15 Tháng 10: Đoàn gửi số thành viên theo Ngành về Văn Phòng Trung Ương
 2. Ngày 01 Tháng 11: Dựa theo con số thành viên báo cáo từ Đoàn, Văn Phòng Trung Ương gửi hóa đơn niên liễm (membership invoice) về các Đoàn.
 3. Ngày 31 Tháng 12: Hạn chót gửi Niên Liễm về Văn Phòng TNTT.
 4. Ngày 31 Tháng 01: Văn Phòng TNTT gửi phần Niên Liễm của Miền/Liên Đoàn về Miền và Liên Đoàn ($5 gửi về Miền, nếu Miền có Liên Đoàn: $3 gửi về Miền & $2 gửi về Liên Đoàn.)
 5. Thành Viên 18 tuổi trở lên: có thể ghi danh và đóng niên liễm tại VEYM Membership.


If you have any question regarding to the new membership dues payment process, please contact Tr. Lê Ngọc Khánh, Tổng Thủ Quỹ via email tongthuquy@tntt.org.

UPCOMING EVENTS

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5th, BNHTU Meeting - 3rd Quarter

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

Jul 19-22nd, Southeast Region SM C1 0238|Rạng Đông 41, Charlotte, NC
Jul 19-22nd, Southeast Region SM C2 0029|NT|Đuốc Hồng 11, Charlotte, NC

July 26-29th, Joshua Congress, GA - Bầu Cử Ban Chầp Hành Trung Ương

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quantico, VA

Aug 9-12th, Introduce VEYM to Multicultural groups/communities, Quantico, VA

Aug 9-12th, 2018 SMHLHT C2T|Tin Yêu 16

Aug 9-12th, 2018 SMHLHT CI 0237IDấn Thân 19

Aug 31-Sep 3rd, 2018 SMHLHT CI 0239ILửa Hồng 24, Mossyrock, WA

Aug 31-Sep 3rd, 2018 SMHLHT C2N 0131II NS|Damas 2, Mossyrock, WA

Aug 31-Sep 3rd, 2018 SMHLHT C2T 0030|NT|Vương Lên 35|Kerens, TX

Sep 5th, BNHTU Meeting - 4th Quarter

Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông