עבודה בהיסטוריה בנושא:

מושבות ראשונות

Big image
מגישות: אלין אפרת,דילן מרום,ניקול אייזנברג ועדן נחשונוב

ראשון לציון

את המושבה ראשון לציון הקימו עשרה מייסדים שומרי מסורת שהגיעו מרוסיה בעלייה הראשונה. רובם היו בעלי משפחות, עם ילדים. הם רצו לעלות לארץ ישראל, לחיות בה, להיות עובדי אדמה

ועובדי כפיים ולשנות את הדרך שבה חיו היהודים בגולה.

בחרנו במושבה זו מכיוון שהתעניינו במושבה שלאו דווקא קרובה לאזור שלנו ולמדנו על עיר אחרת .

החזון של מיסדיי המושבה

ראשון לציון הוקמה מתוך אידאולוגיה ציונית מובהקת, שהתבטאה בין השאר ביצירת דגל ישראל, הפיכת התקווה להמנון ציוני (על ידי הלחנתו ושירתו), הקמת בית הספר וגן הילדים העבריים הראשונים והחייאת השפה העברית.

שנותיה הראשונות של ראשון לציון

ביום ט' באב תרמ"ב, 25 ביולי 1882, רכשו זלמן דוד לבונטין, יוסף פיינברג וחבריהם את אדמת "עיון קרא" מהאחים מוסטפה ומוסא אלדג'אני.


בט"ו באב תרמ"ב , 31 ביולי 1882, עם רדת הליל , הגיעו מיפו, בשתי עגלות, נציגי שבע עשרה משפחות המייסדים.
הם מתמקמים בפסגת גבעת שוממה. במעמד חגיגי הם מאשרים את ההחלטה הקודמת לקרוא למקום "ראשון-לציון" ככתוב: "ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשר אתן" (ישעיהו מ"א, כ"ז).

המייסדים סבלו ממחסור חמור במים. אדמת החול לא התאימה לגידולי פלחה, חיטה שעורה ושומשומין, אותם ביקשו לגדל. שבועיים לאחר העלייה על הקרקע נשלח יוסף פיינברג בשליחות המושבה לאירופה לבקש עזרה למשפחות נזקקות ולסיום חפירת הבאר.

בתקופת מלחמת העולם הראשונה, סבלה המושבה משיתוק ענפי החקלאות. היקב הושבת ממלאכה והמושבה עמדה על סף רעב.

הטורקים מצידם החרימו ציוד, דלק , בהמות ומזון ובשלב מסויים אף השתלטו על מבני הציבור. ועד המושבה, בתושייה רבה, התארגן ודאג לאספקת מזון ושירותים בסיסיים לתושבים.

ראשון לציון-פעם

ראשון לציון-כיום

החלק היצירתי

בחרנו לעשות ציור על הדמות הברון רוטשילד.

ביבליוגרפיה

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/03DB4986-79F6-47FD-A2AB- 9BF84C0F7194/70948/mesima461.pdf פתיחה-ראשון לציון


http://he.wikipedia.org/wiki/ציונות החזון של מייסדי המושבה


http://www.rishonlezion.muni.il/odot/skira_historit/moshava_1882-1922/Pages/yisud_rishon.aspx שנותיה הראשונות של ראשון לציון


http://www.rishonlezion.muni.il/odot/Pages/agriculture.aspx החקלאות בראשון לציון