Ekonomska skola Nis

DA LI JE TO SKOLA KOJU ZELIM DA UPISEM?

Ekonomska skola Nis-obrazovni profili

1.Bankarski sluzbenik

2.Ekonomski tehnicar

3.Finansijski administrator

4.Finansijski tehnicar

5.Komercijalista

-Bankarski sluzbenik

Opis posla:

Bankarski službenik je jedan od trenutno najpopularnijih i najtraženijih

obrazovnih profila na tržištu radne snage u Srbiji. Bankarski službenici

rade u svim bankama i drugim finansijskim organizacijama:

štedionicama, štedno-kreditnim zadrugama i drugim finansijskim

institucijama.

Bankarski službenik koji informiše klijente banke o svim pitanjima u vezi

sa novčanim poslovima i kapitalom je šalterski bankarski radnik ili

blagajnik. Ovaj bankarski službenik obavlja poslove sa gotovinom - sve

poslove platnog prometa, poslove vezane za dinarske i devizne račune

pravnih i fizičkih lica, davanje opštih informacija za stanovništvo i

pravna lica, sve devizne poslove i arhiviranje celokupne dokumentacije. Šalterski bankarski službenik je dužan da

obezbedi sve potrebne uslove za rad sa kijentima - potrebne obrasce, proveri potrebnu opremu za rad, on isplaćuje

novac, otvara račune u skladu sa propisima i aktima banke, obrađuje nalog za plaćanja, prijavljuje i otvara

blagajnu, izdaje izvode i potvrde na zahtev klijenta, obračunava proviziju...

U drugom odeljenju banke ili druge finansijske institucije rade bankarski službenici čije radne obaveze ne spadaju u

šalterske poslove. Oni klijentima u detalje daju pojašnjenja vezana za platne i kreditne karice, ulaganje u hartije od

vrednosti, osnovne informacije o kreditima i svim drugim uslugama banke i sl.

Kreditni službenici rade u kreditnim odeljenjima banke. Oni klijentima pružaju detaljne informacije o vrstama kredita

i svim uslovima za svaki od njih i vode ih kroz ceo proces uzimanja kredita - od informisanja i podnošenja kreditnog

zahteva, pa sve do momenta isplate kredita, a i kasnije, tokom perioda otplate. Vrše i savetodavnu ulogu, pomažući

klijentu da odabere najpovoljniju opciju za njega. Naravno, kreditni službenici vode računa o celokupnoj

dokumentaciji klijenta i internoj kreditnoj dokumentaciji banke i sarađuje sa svim službama i institucijama koje

učestvuju u procesu odobravanja kredita.

Radni uslovi:

Bankarski službenici rade u kancelarijama, većim poslovnim prostorima sa više radnih mesta ili su im radna mesta

organizovana kao šalter. Najčešći radni prostor bankarskih službenika jesu poslovnice banaka, ali su njihova radna

mesta ponekad smeštena u velikim robnim kućama, trgovinskim centrima, hotelima i svuda gde postoji velika

potreba za bankarskim uslugama. Bankarski službenici mogu raditi u prepodnevnoj ili poslepodnevnoj smeni, a

često rade i subotom, što zavisi od same banke. Njihov posao zahteva stalnu komunikaciju s klijentima, visok nivo

koncentracije i maksimalnu posvećenost poslu.

Poželjene kvalifikacije i osobine:

Pozicija bankarskog službenika zahteva minimum srednju stručnu spremu, ali se često traži i viša ili visoka škola,

prosečan ili napredan nivo znanja engleskog jezika, prosečno znanje iz matematike, rad na računaru i

komunikativnost.

Bankarski službenik mora da bude precizan, dobro organizovan, strpljiv, predusretljiv, uredan i da poseduje lepe

manire. Glava osobina koja treba da bude ujedno i dominantna, jeste uloga savetodavca, jer se time stiče

poverenje stranke kako u službenika banke, tako i u samu banku.

Osposobljavanje i zapošljavanje:

U Srbiji je odlicna ponuda posla, ali i traznja za ovim radnim mestom. Trazi se od IV do VII stepena strucne

spreme, engleski jezik i rad na računaru. Otvaranjem velikog broja banaka naglo se povećala potražnja za radnicima

ovog profila, a s obzirom da su uslovi prilično opšti, a banke generalno važe za korektne i dobre poslodavce, na

oglase se prijavljuje veliki broj kandidata, pa je konkurencija veoma jaka.


-Ekonomski tehnicar

Ekonomski tehnečar je zanimanje sa dugogodišnjom tradicijom u našoj školi. Spada u područje rada: Ekonomija, pravo i administracija u trajanju od 4 godine. Plan i program ovog obazovanog profila je pretrpeo reviziju time što su odbačeni mnogi opšte-obrazovni predmeti i pojačani stručni predmeti u svom obimu i kvalitetu.

Ekonomski tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva osobine kao što: tačnost, urednost, organizovanost, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, promišljenost, odgovornost i samopouzdanje.

Po završtku školovanja ekonomski tehničar obavlja knjigovodstvene, komercijalne, računovodstvene ili poslove na istraživanju tržišta. Ekonomski tehničar vrši sledeće aktivnosti:

 • vodi blagajničko poslovanje
 • popunjava knjigovodstvena dokumenta
 • knjiži poslovne promene
 • sastava izeštaj o poslovanju
 • unosi podatke u računar
 • obračunava rate i kamate kredita
 • vodi poslove knjiga preduzeća i kontroliše ih
 • obračunava poreze i dugovanja
 • pravi poslove poslovnog uspeha
 • planira prodaju robe u toku godine
 • planira i organizuje reklamiranje proizvoda i usluga.

Nakon završene srednje škole, ekonomski tehnišari mogu raditi u svim vrstama preduzeća, bankama, poštama, obrazovanim i kulurnim institucijama, privatno vođenje knjiga, mogu da osnivaju svoja sopstvena preduzeća i da se bave preduzetništvom. Pored mogućnosti zasnivanja radnog odnosa, svršeni ekonomski tehničari mogu nastaviti školovanje nakon 2 godine radnog iskustva u matičnoj školi na jednogodišnjoj specijalizaciji na smeru: poslovni sekretar.

Takođe nakon završenog školovanja mogu nastaviti školovanje na svim fakultetima društvenog smera: Ekonomski, Pravni, Filozovski, Filološki, FOI, Menadzment, Političke nauke i dr. a takođe i na srodnim Visokim strukovnim školama.


-Finansijski administrator

Opis posla:

 • Praćenje, analiza i kontrola svih obaveza kompanije prema dobavljačima i bankama, kao i određivanje iznosa i prioriteta plaćanja
 • Praćenje, analiza i kontrola dospelih potraživanja
 • Plaćanje preko e-banking-a
 • Planiranje i vođenje cash-flow-a uključujući kratkoročne investicije i obezbeđivanje tekuće likvidnosti kompanije
 • Priprema nedeljnih, mesečnih i godišnjih finansijskih i operativnih izveštaja
 • Kontrola i planiranje troškova za profitne centre
 • Izrada periodičnih i mesečnih budžeta
 • Strateško i operativno planiranje finansija
 • Komunikacija sa poslovnim bankama, lizing, osiguravajućim kućama i slično i priprema relevantne dokumentacije za finansijske aražmane
 • Priprema dokumentacije za knjigovodstvo
 • Redovno praćenje relevantnih zakonskih regulativa i stručne literature

Traženi profil kandidata:

 • Visoka stručna sprema (poželjno diplomirani ekonomista)
 • Dobro poznavanje finansija i računovodstva
 • Minimum 5 godina iskustva u oblasti finansija
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično vladanje Microsoft Office paketom
 • Poželjno poznavanje rada u Datalab-u ili sličnim softverima
 • Organizovanost i pedantnost u poslu
 • Preuzimanje inicijative
 • Posedovanje komunikacionih i analitičkih veština

-Komercijalista

Opis posla:

Komercijalisti prodaju proizvode svojih kompanija drugim proizvođačima, megamarketima, vladinim agencijama i nekim drugim organizacijama. Bez obzira na tip proizvoda, glavni zadatak komercijalista jeste da zainteresuju trgovce na veliko ili preprodavce za svoj proizvod i da odgovore na sva pitanja ili probleme klijenata. Komercijalisti savetuju klijenta i kako da povećaju prodaju samog proizvoda.

Komercijalisti često putuju i posećuju kako potencijalne tako i postojeće kupce. Prilikom poseta potencijalnom klijentu, predstavljaju potrebe kupaca i defininišu na koji način njihova roba ili usluga može zadovoljiti te potrebe. U svom radu koriste se uzorcima ili katalozima koji opisuju proizvode koje njihova kompanija prodaje, kao cene, dostupnost ili korisnost (način na koji ti proizvodi štede novac i povećavaju produktivnost) tih proizvoda. Zbog brojnih proizvođača, odnosno trgovaca na veliko koji nude slične proizvode, komercijalisti pokušavaju da naglase jedinstven kvalitet proizvoda ili usluga svoje kompanije.

Oni primaju i narudžbine i rešavaju sve probleme ili prigovore naručioca. Trgovački predstavnici imaju i dodatne dužnosti. Deo njih bavi se prodajom proizvoda čija instalacija i optimalno korištenje zahtevaju veliko tehničko znanje – proizvodi kao što su npr. računari. Osim što klijenta opskrbljuju informacijama o proizvodima svog preduzeća, oni potencijalnim kupcima i postojećim klijentima pomažu u svim vrstama tehničkih pitanja. Komercijalisti mogu preporučiti bolje i kvalitetnije materijale i mašine za proizvodnju, sastaviti plan predloženog mašinskog sistema i proceniti troškove nove opreme (odnosno uštedu postignutu upotrebom te opreme).

Komercijalisti klijentu daju i sve informacije i s njim ugovaraju sve detalje eventualne kupovine. Ceo ovaj proces može trajati i nekoliko meseci. Nakon što je ugovor sklopljen, komercijalisti ostaju u stalnom kontaktu s klijentom kako bi osigurali obnavljanje ugovora. Nakon završene prodaje komercijalisti često posjećuju klijente kako bi proverili da li su zadovoljni proizvodima, a ponekad, kada je potrebno, učestvuju u obučavanju onih koji rade sa proizvodom.

Komercijalisti koji prodaju proizvode široke potrošnje često predlažu kako i gde treba izložiti robu. Ako sarađuju sa trgovcima na veliko, pomažu im u izradi promotivnog materijala i propagandnih aktivnosti.

Ugovaranje novih poslova važan je deo posla komercijalista. Kako bi pronašli nove klijente, služe se informacijama koje dobiju od postojećih klijenata, reklamama u specijalizovanim časopisima, a pohađaju i konferencije i sajmove karakteristične za proizvod njihovog preduzeća. Povremeno nenajavljeni posećuju potencijalne klijente.

Komercijalisti analiziraju statističke podatke, pripremaju izveštaje i obavljaju neke administrativne poslove, kao što je ispunjavanje izveštaja troškova, ugovaranje sastanaka i planiranje sopstvenih putovanja. Proučavaju literaturu o postojećim i novim proizvodima, prate prodaju, cene i ponude proizvoda i usluga svojih konkurenata.

Radni uslovi:

Neki komercijalisti pokrivaju veoma velika područja i zato puno putuju. Njihov posao može biti koncentrisan u velikim gradovima i u tom slučaju putovanja ima mnogo manje. Zbog prirode posla i čestih putovanja komercijalisti najčešće rade više od 40 sati nedeljno. Iako radno vreme u ovom poslu nije fiksno, a može biti i dosta dugo, prednost je mogućnost samostalnog određivanja rasporeda rada.

Saradnja s različitim vrstama ljudi može delovati stimulativno, ali je i vrlo zahtevna. Komercijalisti vrlo često rade u vrlo takmičarskoj atmosferi. Konkurencija je jaka – kako među preduzećima, tako i među samim zaposlenima unutar istog preduzeća. U nekim preduzećima zadate su kvote ili ciljevi koji se moraju ispuniti.

Plate im se često sastoje iz fiksnog dela i bonusa u zavisnosti od ostvarene prodaje, pa su pod dodatnim pritiskom održavanja i proširivanja kruga svojih klijenata.

Poželjne osobine i kvalifikacije:

U ovom je poslu vrlo važna usmerenost na ciljeve, uverljivost i mogućnost samostalnog i timskog rada. Poželjno je da je komercijalista prijatnog izgleda i da dobro prezentuje, te da se dobro slaže s drugima, uz sposobnost efikasnog rešavanja problema. Dodatno, važno je da ljudi koji se bave ovim poslom budu strpljivi i uporni, jer put do sklapanja posla može trajati i nekoliko meseci. Komercijalisti moraju dobro poznavati proizvod koji prodaju.

Potrebna je i određena količina fizičke izdržljivosti (nekada komercijalisti prenose teške kutije s uzorcima proizvoda ili duže vreme provode u automobilu ili na nogama). Važno je da komercijalisti uživaju u putovanju, jer veliki deo svog radnog vremena provode putujući i posećujući postojeće i nove klijente.

Osposobljavanje i zapošljavanje:

Odlična je ponuda posla, ali i tražnja od strane kandidata. Manje je bitno formalno obrazovanje od neformalnog. Značajne su veštine prodaje i pregovaranja, prezentacije, analitičnost. Rad na računaru i engleski se podrazumevaju. Prednost uglavnom uvek imaju kandidati sa radnim iskustvom. Traži se i IV i VI i VII stepen stručne spreme. Poželjno je poznavanje lokalnog tržišta. Vozačka dozvola B kategorije je apsolutno obavezna.