מכבדים את הכבוד

"ואהבת לרעך כמוך"

אני מכבד כל הזמן

מכבדים אחד את השני בצורה נעימה ואדיבה
  1. חשוב לכבד כדי לא לקלקל!

כבוד