Helseforedrag i Sarpsborg

L-Argenin og dens virkning på blodårene

Kan man forhindre hjerte/kar- og sirkulasjonsproblemer med naturlige metoder?

En av de største helseproblemer i vår tid er sirkulasjonsproblemer. Hva skjer når blodårene blir stive, forkalket og tette? Folk med Diabetes2 har langt større risiko for å få hjerte/karproblemer. Hva kan gjøres? Har du hjerte/karproblemer i familien? Kan du redusere risken for at du også får det? Hva er Arginin? Hva er NitrogenOksid? Hva er ADMA? Hvilken virkning har det på blodsystemet?

Tirsdag 12. Februar kl 18.00

Adresse: Paul Erik Strømnes, Jegerveien 9, 1710 Sarpsborg


VI SERVERER KAFFE OG TE

Foredrag - videofilm med norsk tekst

unik informasjon for din helse

Vi vil også informere om det beste L-Arginin produktet ifølge forskerne!

Dette produktet er vegetabilsk og har den optimale blandingen for å få god effekt. Sammen med gode og bredspektret antioksidanter, er dette det beste produktet for ditt hjerte, blodårer og ditt sirkulasjonssystem.

Meld deg på hos meg...

Paul Erik Strømnes