השבת אבידה

אם מצה אבידה אין סימן אין להוכיח את הדבר

מקום שבשבת אבידה בתורה

Yeoosh: This means you've given up all hope of finding your object

Hachrazah

This is when the finder of an object advertizes that he found something.