DEIXALLES ESPECIALS

Els Vehicles Recol·lectors Resolen Els Nostres Problemes

LES DEIXELLES ESPECIALS

Que són les deixalles espacials?

Les deixalles espacials són objectes creats per l'homanitat que estan actualment en òrbita al voltant de la terra però que no tenen cap tipus d'utilitat pràctica.

Que es poden considerar deixalles especials?

La deixalla espacial està formada per quasi qualsevol cosa, que pot anar des d'etapes senceres d'un coet o satèl·lits fora de servei, fins a fragments d'explosions, capes de pintura, residus provinents dels acceleradors sòlids, líquid refrigerant de satèl·lits amb generadors nuclears i altres petites partícules.

Quines causes proboquen les deixalles espacals?

La preocupació que genera la deixalla espacial està creixent en els darrers anys, ja que les col·lisions a velocitats orbitals poden causar greus avaries en satèl·lits operatius a la vegada que poden produir encara més ferralla descontrolada en el procés. Darrerament algunes naus espacials, com l'Estació Espacial Internacional, s'han blindat per intentar lluitar contra aquests impactes, o com a mínim, intentar minimitzar-los. Els astronautes quan realitzen treballs a l'exterior d'aquests complexos expacial també poden ser vulnerables a aquests impactes.

VEHICLE RECOL·LECTOR

Aquest metode es molt bo perque ens pot veneficiar molt. Aquest metode, el que fer-ha es recullir les deixalles i portarles a la base mes propera

Quins Són Els Promotors?

El promotors d'aquest projecta o metode són les companies MacDonald, Dettwiler i Asociados.

Avantatges i Inconvenients

-Les avantatges que ens pot mostra aquest progecta saria resiclatge, podriem recicla moltisim i ja no nececitariem que constroeixin més satelits, un com recullits els que no funcionen podriem aprofitar peces.

-La par negativa d'aquest projecta seria el perill que pot trovar el conductor del vahicle

Quin Cost Podria Tenir El Projecta

Aques projecte que podria solucionar moltes coses i reciclar molt, podriem estar parlant d'uns 5 milion de dolars, pero val molt la pena pagar aquest preu.