Pedagogische visie

Manon Meulendijks, Sannie Thomassen, Lobke van de Vin

Pedagogische opdracht van de leraar

De leerkracht helpt de groep en het individuele kind zijn eigen sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

Eigen ervaringen in de praktijk

In de links hieronder kun je zien hoe de stagescholen de pedagogische opdracht vervullen:

Langeveld:

Drie belangrijke opvattingen volgens Langeveld over opvoeding:

  1. Niet al te nadrukkelijk opvoeden, doe dit zoveel mogelijk zonder dat het kind dit merkt.
  2. Loslaten en het kind zelf verantwoordelijk laten voor hun eigen acties.
  3. Modelrol; voorbeeldfunctie vervullen en deze bij anderen positieve aandacht geven.

Leeractiviteiten:

Snel ingrijpen door positief gedrag van andere kinderen te benoemen. Wanneer blijkt dat dit geen indruk maakt, leg je de keuze bij de leerling zodat aan het eind van de dag het onderwijsdoel voor zowel de leerkracht als de leerling behaald is.

Omgang tussen leerlingen:

Er is sprake van normoverschrijdend gedrag als kinderen elkaar een onveilig gevoel geven. Het hangt van de situatie af hoe snel je hierop reageert. In sommige situaties is het belangrijk om de kinderen dit zelf te laten oplossen. Wanneer kinderen zich niet bewust zijn van hun eigen gedrag, ga je daarover in gesprek.

Omgang tussen leerlingen en leerkrachten:

We handelen vanuit de autoritatieve/democratische opvoedingsstijl. Deze opvoedingsstijl gaat gepaard met een hoge responsiviteit, betrokkenheid, begrip, acceptatie, controle, veeleisendheid en gezag tegenover het kind.

Leerstofinhoudelijke meningen:

Waarom-daarom meningen accepteren wij niet, zodra een leerling zijn mening kan onderbouwen is het de moeite om hierover in discussie te gaan. Toch is het wel belangrijk om erachter te komen waar zo'n mening vandaan komt, en kinderen na te laten denken over hun eigen meningsuitingen.