Io 3 : Water voor later.

Vanbiervliet Eva - 4stw2 - groep 2 - nummer 19

Deelopdracht 1 : De vochttest !! Drink jij voldoende ?

 • Er wordt aanbevolen om dagelijks 1.5liter water te drinken. Bij warm weer, tijdens het sporten of werken bij hoge temperatuur moet meer gedronken worden.
 • Water is de voorkeursdrank. Van koffie, thee en andere cafeïne houdende dranken drink je best niet meer dan een halve liter per dag. Deze soorten drank zorgen er namelijk voor dat je vlugger vocht gaat verliezen.
 • Dranken waaraan zoetmiddelen of suiker zijn toegevoegd drink je met mate en niet elke dag.
 • Alcoholische dranken zorgen niet voor extra vocht en rekenen we niet mee in de vochttest.


Deelopdracht 2 : Welk watertje voor de dorst?

1. Wat is ‘bronwater’?

 • Maximum gehaltes van fluor, natrium, magnesium, calcium, ijzer zijn wettelijk vastgelegd.
 • Geschikt voor iedereen.
 • Wettelijk beperkt tot vermelding: “geschikt voor de bereiding van babyvoeding.”


2. Wat is ‘mineraalwater’?
 • Concentratie aan mineralen moet constant blijven
 • De belangrijkste mineralen moeten op het etiket vermeld worden.
 • Mag zich allerhande eigenschappen toedichten. (vb. calciumhoudend,…)


3. Welke doelgroepen moeten opletten welk soort flessen water ze gebruiken.


 • Zuigelingen & zwangere vrouwen.




Deelopdracht 3 : Drinkwater een heerlijk geschenk.

1. Waarom we kiezen voor drinkwater heeft alleen maar voordelen.
 • Het is gezond , goedkoop , goed voor het milieu , altijd fris , ...

2. In kraantjeswater zitten er drie mineralen.

 • Magnesium.
 • Ijzer.
 • Calcium

3. En water is ook nog eens zeer goed voor ons lichaam.

 • We sterken ons afweersysteem en voorkomen ziektes.
 • We ontdoen ons lichaam van afvalstoffen.
 • Regelen onze lichaamswarmte.
 • ...



Deelopdracht 4 : De smaak van water.

Verschillende waters hebben allemaal verschillende smaken zoals Hépar heeft een zoute smaak en chaudfontaine heeft een zoete smaak. Ook heeft elk water een andere samenstelling. Voor baby's is de samenstelling van het drinkwater zeer belangrijk.


Deelopdracht 5 : Bereken je watervoetafdruk.

- Wat bereken je met de watervoetafdruk (= WV)?

 • Is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. De watervoetafdruk geeft dus een beeld van de hoeveelheid verborgen water in een product.


- Wat betekent je ‘ecologische voetafdruk’?

 • De ecologische voetafdruk belicht verschillende milieufactoren en vormt een mooie aanvulling bij de watervoetafdruk.


- Kan je je watervoetafdruk verkleinen ?

Natuurlijk kan je je watervoetafdruk verkleinen hieronder enkele tips :


 • Biologische producten: minder pesticiden à minder vervuiling van het grondwater.
 • Minder vlees à dieren hebben meer voeding nodig voordat ze kunnen geslacht worden.
 • En nog veel meer ...


- Om je eigen watervoetafdruk te berekenen kun je deze website raadplegen en nog veel meer over dit onderwerp te weten komen.



Deelopdracht 6 : Bouw je eigen waterzuivering.

- Hoe maak je een eigen waterzuivering ?
 • Snij de onderkant van een PET fles af.
 • Vul de fles met als eerst een paar watten dan , kiezel , zand , watten , houtskool , watten , zand en als laatst nog een met kiezel. Dit moet wel in de juiste volgorde zijn !
 • En als je er echt wilt van drinken moet je het water nog eens laten opkoken zodat alle bacteriën en virussen eruit zijn.



- De besluiten uit de proeven die we gedaan hebben zijn :

 • Als je de pH hebt afgelezen van het gefilterde en het nog niet gefilterde water dan zijn we dat voor het filteren die groter is geworden dan die van na het filteren.
 • Als je het nitraat hebt afgelezen van je test dan kom je tot de conclusie dat er meer nitraat in het nog niet gefilterde water dan het gefilterde water.
 • En na het testen van de hardheid komen we tot de conclusie dat bij het ongefilterde water de hardheid lager ligt dan bij het gefilterde water.
 • En bij het testen van nitriet is het nitriet gehalte verlaagd na het filteren.



Deelopdracht 7 : Is de britafilter nu echt een wondermiddel ?

Dit hebben we getest aan de hand van deze proef.

Materiaal:

- aquamultitest

- leidingwater

- water na filter in een brita-filter.

- 2 petri-platen met een voedingsbodem voor bacteriën.

Werkwijze:

1. Test het leidingwater en noteer de gegevens in de onderstaande tabel.

2. Test het water uit de brita-filter en noteer de waarden in de tabel.

3. Ent de petri-platen met behulp van een wattenstaafje:

- 1 petri-plaat met leidingwater

- 1 petri-plaat met gefilterd Brita water


Besluit :

Het leidingswater begint minder snel te schimmelen dan het brita gefilterd water.

Hier hebben we ook nog een verslag over gemaakt.