שלי שלך ושלך שלך- מידת חסיד

by: roy the teacer: ati

המידה וההסבר שלה

כינוי לאדם נעלה המתנהג תמיד ביושר בצדק וברחמים.

הוא אדם העושה מעשים טובים שאינם חובה על פי ההלכה, אלא לפנים משורת הדין על פי רוח ההלכה. אלה הנוהגים בדרך זו בעקביות, מכונים בהלכה בשם "חסידים ואנשי מעשה". ההלכה אינו דורשת מכולם לנהוג כך אלא מיחידי סגולה. לפי ויקיפדיה

המאמר

המאמר- המאמר מדבר על כל מיני ארגונים המיועדים לנזקקים העושים: מביאים להם בגדים ציוד מתנות ועוד..

המידה חסיד מתייחסת לכל המאמר כי אם אתה כבר נותן אבל נותן מהלב אתה חסיד (צדיק). ארגונים אלה עושים זאת רק כדי לתת ושכולם ירגישו טוב. מידה חסיד שלי שלך ושלך שלך היא מידה שרק נותנים לא מקבלים.

לתת - בֹעז שרעבי
Big image