Mere forberedelsestid til lærerne

= mere kvalitet i undervisningen