HET TECHNISCH PROCES

de grijparm

PROBLEEM

Je wil iets oprapen maar je kan er net niet aan. Je wil iets oprapen maar het is eigenlijk vies. Je heb een probleem.


Bedenk een handig technisch systeem waarmee je op een hygiënische manier iets kan oprapen zonder je voortdurend te moeten bukken. Bedenk en maak een grijper waarmee je mechanisch op afstand iets vastpakt.

Big image

ONTWERPEN

Je gaat op zoek naar mogelijke oplossingen. Je verzamelt informatie. Je stelt de criteria op waaraan je oplossing moet voldoen. Je maakt een bewuste keuze.


Wil je iets oprapen, of wil je liever het afval bij elkaar vegen? Waar ligt het materiaal dat je wil verwijderen: op de weg, tussen de struiken, in het gras .......


Maak een lijstje met de voorwaarden waaraan je opruimer moet beantwoorden.

Big image
Big image

Het handvat

De grijparm heeft een handvat, een steel en een grijpbek. Het handvat moet met één hand bediend kunnen worden. Het moet makkelijk in de hand liggen en je hoeft er niet een bodybuilder voor te zijn om iets op te pakken.

De steel

De steel hoeft bij jouw werkstuk niet erg lang te zijn, maximaal 50 centimeter. Hij mag hol zijn of massief, maar hij mag niet dikker zijn dan 4 centimeter.

Hoe minder je aan de buitenkant ziet hoe de beweging wordt overgebracht van handvat naar grijper, des te beter!

De bek

Wat ga je er eigenlijk mee oppakken?

Of ga je er iets anders mee doen, zoals takken afknippen? Misschien worden het wel afschrikwekkende mierenkaken!

Of gebruik je het kunstgebit van je oma ervoor . . . . .

- Maak je een bek met maar één bewegende kant?

- Of maak je een dubbel scharnierende grijper

- Of wordt het echt ingewikkeld, zoals de poliepgrijper?


Big image
Big image

UITVOEREN

Je verzamelt het geschikte en nodige materiaal. Je stelt een werkvolgorde op. Je maakt een keuze uit de juiste gereedschappen die je op een correcte manier hanteert. Je voert je werkvolgorde uit waarna je je gereedschap keurig onderhoudt en terug veilig opbergt.


Big image
Big image

GEBRUIKEN

Je test de werking van je technische realisatie waarbij je ook nagaat of alle vooropgestelde criteria aanwezig zijn.


Beoordeel je eindresultaat. Voldoet je grijparm aan de gestelde kenmerken. Neem opnieuw je lijst ter hand en vergelijk met je uitvoering.

Big image

EVALUEREN

Je gaat na of alles OK is.

Is het probleem volledig opgelost? Zijn er noodzakelijke verbeteringen gewenst?


Presenteer je oplossing, je grijparm aan je medeleerlingen. Bespreek met hen jouw keuzes en oplossingen.


Wat zou je een volgende keer willen veranderen of aanpassen aan je grijparm?

Big image