Tim Berners-Lee

Dyfeisiwr y we!

Dyfeisiodd Tim Berners Lee y we, 'the world wide web.' Cafodd Tim Berners Lee ei eni ar Mehefin yr 8fed 1965 yn Ne, Orllewin Llundain.

Bywyd cynnar:

Mae Tim Berners Lee yn un o bedwar plant Conway Berners-Lee a Mary Lee Woods. Gweithiodd ei rhieni ar y cyfrifiadur masnachol cyntaf, The Ferranti Mark 1. Aeth Tim Berners Lee i Sheen Mount Primary School , a wedyn London's Independant Emmanuel School o 1969 i 1973. Yn plentyn, dysgodd Tim amdano electroneg o weithio gyda model rheilffyrdd. Astudiodd Tim at The Queens College o Prifysgol Oxford o 1973 i 1976 lle derbyniodd gradd dosbarth-cyntaf yn Ffiseg.

Big image

Ar ol graddio ym mhrifysgol, gweithiodd Tim yng nghwmni telathrebu mewn 'Poole.' Yn 1978, ymunodd â'r D.G Nash, Dorset, ble helpodd creu meddalweddau 'type-settings' ar gyfer argraffwyr.

Yn 1980, gweithiodd Tim at 'John Poole's Image Computer System, Ltd, Bournmouth. Rhedodd ochr technolegol y cwmni am dri blynedd ynd gweithio ar broject lle cafodd y profiad mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol cyn ymuno â CERN yn1984. Yn 1989, CERN oedd nod y rhyngrwyd mwyaf yn Ewrop, a gwelodd Berners-Lee y cyfle i ymuno 'hypertext' gyda'r rhyngrwyd.

Cafodd y wefan cyntaf ei adeiladu at CERN, a chafodd ei rhoi ar lein am y tro cyntaf ar y 6ed o Awst. Darparodd esboniad o beth oedd y 'World Wide Web' a sut gall rhywun sefydlu weinydd we a defnyddio 'browser.'

Ym mis Rhagfyr, 2004, derbyniodd Tim cadair mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol at yr Ysgol o Electroneg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol, Prifysgol Southampton i weithio ar y 'Semantic Web.'

Yn erthygl ym mhabur newyddion 'The Times', 2009, wnaeth Tim cyfadde bod yr '//' yn diangen mewn gyfeiriad we!

Big image
Yng Ngorffennaf, 2009, wnaeth y prif weinidog, Gordon Brown, cyhoeddi bod Tim Berners Lee yn mynd i weithio gyda llywodraeth Prydain i helpu creu data mwy hygyrch ac agored ar we. Ar ôl data yr 'Ordnance Survey' yn Ebrill 2009, dywedodd Tim- "The changes signal a wider cultural change in Government based on an assumption that information should be in the public domain unless there is a good reason not to—not the other way around."


O fai 2012, Tim- Berners Lee yw lywydd yr 'Open Data Institute.'