תעודת זהות

גטו וילנה

ת.ז.

שם: גטו וילנה

תאריך הקמה: 6 בספטמבר1941

מיקום: רובע יהודי ישן במרכז העיר וילנה שבליטא.

מספר היהודים בגטו: גטו וילנה התחלק לשני גטאות, גטו אחד בו שהו כ-29,000 נפש, בעיקר יועד לאלו שיכלו לעבוד ושהיו להם "אישורי עבודה".

גטו 2- בו שהו כ-11,000 נפש, שהורכבו משאר האסירים, בעיקר זקנים וחולים.

פיצול זה הקל על הנאצים לשלוט בקבוצה ולהוציא את תוכנתם לפועל.

תאריך הריסה: חוסל ב-23 בספטמבר 1943.