יגור -תחנות ברכבת העמק

קיבוץ יגור- סרט תיעודי אודות הקמת יגור