Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger naar Zuid Afrika

Als vrijwilliger naar de township's in Kwazulu Natal in Zuid Afrika ? Neem contact met onze organisatie en help ons op onze projecten in Phoenix in scholen dagverblijven of de township.
Facebookpagina : Ukukhanya Zuid Afrika
Tel:0032/475.71.69.86
Mail : info@ukukhanya.be


Big image