זכויות האדם והאזרח

טל פרי וטל איציק ט6

הזכות לחיים, לבטיחון ולשמירה על הגוף

הזכות לחיים ולביטחון קובעת כי לכל אדם יש זכות להגנה מפני פגיעה גופנית או התעללות נפשית, זאת היא זכות בסיסית וראשונית של האדם המאפשרת לו לחיות את חייו בכבוד ואי השפלה, ואת מימוש כל שאר זכויותיו וחירויותיו הנובעות מעצם היותו אדם. "לכל אדם יש את הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי".

הזכות כוללת-

1. הגנה מפני פגיעה גופנית כל שהיא בין שגורמת למוות לבין שלא

2. זכות לחיות חיים מחוסרי פחד והשפלה הנגרמים על ידי אדם כל שהוא (לדוגמה אלימות במשפחה), או רשויות השלטון (לדוגמה שימוש בכוח מופרז בעת חקירה).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ישנם מקרים חמורים בהם הזכות נפגעת, כמו למשל במקרי אלימות במשפחה. קיימים המון מקרים בשנים האחרונות בהם לרוב הגבר מכה את האישה, או את הילדים.

החוק למניעת אלימות בין בני המשפחה הוא חוק המגן על הזכויות האזרחיות של בני המשפחה. הוא חלק מהחוקים שהכותרת שלהם היא הזכות לחיים וביטחון. החוק למניעת אלימות במשפחה עוסק במקרים בהם יש אלימות קשה, פיזית או נפשית, במסגרת משפחתית, אשר מביאה למצב בו אחד מבני המשפחה פונה לבית משפט בכדי לקבל על גופו ועל יתר בני המשפחה – הגנה.

לפי חוק העונשין העבירה על תקיפה היא שנתיים מאסר. החוק קובע שכאשר התקיפה נעשית כנגד בן משפחה העונש הוא כפול: ארבע שנים. אם נגרמה חבלה, העונש הקבוע בחוק הוא שלוש שנים והוא מוכפל כאשר מדובר באלימות בתוך המשפחה: שש שנות מאסר. במקרים של עבירות מין, העונש יכול להיות חמור בהרבה – במקרה של אונס הוא גם יכול להיות עשרים שנות מאסר. בית המשפט גם יכול לקבוע שהאלימות היא עבירה על החוק למניעת הטרדה מאיימת (חדירה אל חייו הפרטיים של הקרבן, מעקב, איומים גלויים ומרומזים וכיוצא בזה), עבירה שעונשה עד שלוש שנות מאסר.

חמדת בן ציון -פרוייקט אישה מוכה