מצדה

הנימוקים בעד ההתאבדות:

1. "...הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק."- בנימוק זה של אלעזר הוא אומר לאנשי המצדה שהוא מעדיף למות מאשר להפוך לעבד בשביל משהו, שהישות היחידה שהוא מוכן לשרת זה ה' ולא אף אחד אחר.


2. "...על כן תמותנה-נא נשינו בטרם נטמאו, ימות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב ומה יפה יהיה בנשאנו את חרותנו אלי קבר, מותנו נשחית באש את הרכוש ואת המבצר..."- בחלק זה של הטיעון אלעזר טוען שאם יעשו זאת נשותיהם ימותו בטרם יאנסו ובניהם ימותו לפני שיוכלו להרגיש איך זה להיות עבדים, כך הם ימותו חופשיים ולא עבדים.בתמונה שבצד מצולם חלק מחריטה מזמן המרד שמספר על המרד.

נימוקים נגד ההתאבדות:

1. התאבדות זה לא הפתרון האידאלי, התאבדות זה פתרון קבוע לבעיה זמנית, יכול להיות שהיו קשיים בדרך אבל הם אולי היו יכולים לצאת מזה בלי להרוג את עצמם.

2. אם הם היו נכנסים לשבי או הופכים לעבדים יכול להיות שהיה להם סיכויי לברוח או להימלט בדרך כלשהי מבלי להרוג את עצמם ולהמשיך את החיים שלהם.

Big image

המצדה

בתמונה למעלה מצולמת חלק מהמצדה, המקום של המורדים היהודים.

הקרב שהפך למיתוס באמת התקיים?

תחקיר על סיפור מצדה, סיפורים של ארכאולוגים על המצדה ועוד...

מגישה:

תהל מלכה ח'7