מחצית טובה

הנה עברה לה מחצית

הנה עברה לה מחצית ואנו כבר גדולים

כיתת דובדבן הנה עברה לה מחצית

מי היה מאמין?!

כולנו ממש גדולים

ולמי התודה? לנאווה שלימדה אותנו מכיתה ג'