חג חנוכה שמח לג'סי , ללה ויובי

שאהיה לכם חג חנוכה שמח וכפי

אתם חברות טובות ולכן