אנשים רועדים בנפאל

בנפאל אנשים עדיין צריכים חילוץ. ננסה להבין בדיוק מה קרה שם.

נפאל חטפה מכה קשה, מרעידה ממש. האדמה רעדה בחוזק 7.8 בסולם